บทความ

สร้างเกม Scratch การเรียนรู้โปรแกรมสร้างเกมเพื่อการศึกษา ฟรี

สร้างเกม Scratch ผ่านการเรียนรู้โปรแกรมสร้างเกมเพื่อการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เกมการสอนสนุกๆ ในรูปแบบการสร้างเกม Scratch ง่ายๆ ที่เหมาะกับการศึกษายุคใหม่

Block Programming คืออะไร? มาเริ่มเขียนโปรแกรมง่ายๆด้วย coding สำหรับเด็กกัน!!

Block Programming คือ เครื่องมือในการปูพื้นฐานสำหรับเด็ก หรือ สำหรับผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมง่ายๆ ถูกออกแบบมาเหมือนการต่อจิ๊กซอ เด็กๆเข้าใจง่าย

โปรแกรม Scratch (สแครช) โปรแกรมโค้ดดิ้งสำหรับเด็กที่น้องๆ ทุกคนต้องรู้

Scratch ( สแครช ) ประโยชน์ของการเรียนรู้โปรแกรม Scratch พื้นฐานการโค้ดดิ้งตั้งแต่วัยเด็กเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต

10 ทักษะสำคัญในการทำงาน สิ่งจำเป็นที่คนยุคใหม่ควรมี

ทักษะหรือความชำนาญที่สำคัญในโลกยุคใหม่ บันไดสู่ความสำเร็จทำให้บุคคลมีความโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่น ๆ ในโลกยุคดิจิตอล

Design Thinking (Design Thinking Process) หัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจ

Design Thinking การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และนำไปต่อยอดเป็นแนวคิดใหม่ ๆ ทางการตลาด โดยเริ่มจากการหาสาเหตุและต้นตอของปัญหาภายในธุรกิจ

Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญต่อองค์กรในโลกยุคใหม่

Data Analysis หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรหรือธุรกิจในโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยทำให้การประกอบธุรกิจบรรลุเป้าหมาย

gamification featured image

Gamification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับการเรียนให้สนุกและได้ความรู้

เข้าใจแนวคิดเกมเพื่อการศึกษา หรือ Gamification คืออะไร พร้อมยกระดับคุณการเรียนของลูกให้สนุกด้วยเกมการศึกษาออนไลน์

what-is-coding-featured-image

Coding คืออะไร? ทำไมถึงเป็นทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี?

Coding คือ การป้อนคำสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อคอมพิวเตอร์สามารถทำตามคำสั่งที่เราต้องการได้ โค้ดดิ้งจึงเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยี

critical-thinking-skill-featured-image

Critical Thinking Skill ทักษะสำหรับคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

Critical Thinking Skill ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สิ่งที่คนยุคใหม่ควรมี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่

computational-thinking featured-image

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) กระบวนการคิดรูปแบบใหม่

Computational Thinking แนวคิดเชิงคำนวณ ทักษะการคิด และ แนวทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ แนวคิดเชิงคำนวณมีประโยชน์อย่างไร มาทำความรู้จักไปพร้อมๆกัน

what-is-active-learning-featured-image

Active Learning การเรียนรู้รูปแบบใหม่ หลักสูตรนอกชั้นเรียน 2022

Active Learning คือ การเรียนแบบเชิงรุก หลักสูตรนอกชั้นเรียน สำหรับเด็กยุคใหม่ที่รวมเทคนิคการสอนที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM Education เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา

กิจกรรม STEM ง่ายๆ ไอเดียกิจกรรมออนไลน์ สิ่งประดิษฐ์ และ การทดลองวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน เพื่อเตรียมพร้อมเด็กสำหรับโลกอนาคต

Play-based learning คืออะไร?

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น เสริมสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนผ่านการเล่น (Play-Based Learning) คืออะไร? คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า การเรียนกับการเล่น สองสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขั้วตรงข้ามกัน แต่กลับมาอยู่รวมกันได้ในการเรียนผ่านการเล่น หรือ Play-Based Learning จะดีแค่ไหน ถ้าเด็กๆ ได้ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ ทำให้เรื่องที่ดูเข้าใจยากสำหรับเด็กกลายมาเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะความสนุก การได้ขยับร่างกาย การได้คิดและลงมือทำผ่านการเล่น จะทำให้เด็ก ๆ เปิดใจในการเรียนรู้ได้ง่าย