เรียน Scratch ออนไลน์ สร้างโปรเจกต์ Scratch สุดสนุกที่ ScratchLab

มารู้จัก Scratch ออนไลน์ กับ ScratchLab ของทาง Code Genius เพื่อเสริมสร้างทักษะสำคัญในโลกดิจิตัล

Category :

เรียน Scratch ออนไลน์

ScratchLab จาก Code Genius โรงเรียนสอน Coding เด็กอันดับ 1 เรามีหลักสูตรเสริมสร้างและส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้กิจกรรม Coding พื้นฐานสำหรับเด็กเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อให้คุณแม่ที่มีความกลุ้มใจและเป็นห่วงกับการเติบโตของลูกในยุคโลกาภิวัฒน์ หายกังวลใจเพราะเมื่องน้อง ๆ มีทักษะเหล่านี้แล้ว ก็หมายความว่าลูกของคุณแม่นั้นพร้อมรับมือกับการเติบโตและเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคตแล้วอย่างสมบูรณ์

โปรแกรม Scratch

Scratch คืออะไร ?

โปรแกรม Scratch คืออะไร? มีความจำเป็นอย่างไรในการเรียนรู้?

Scratch คือ ภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กในรูปแบบ Block-based language ที่สามารถป้อนคำสั่ง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการได้ในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง (Block Programming) ภายในโปรแกรม scratch โดยการป้อนคำสั่ง (Coding) นั้นจะต้องนำบล็อกคำสั่งไปจัดเรียงอย่างเป็นไปตามลำดับขั้นตอน (Sequential) และตัวบล็อกคำสั่งในโปรแกรมสแครชนั้นถูกออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบกราฟิกที่ถูกลดทอนรายละเอียดลง ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ใช้เวลาเรียนรู้ในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

โดยโปรแกรมสารพัดประโยชน์อย่าง Scratch นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย MIT Media Lab เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Coding ขั้นพื้นฐานโดยใช้กิจกรรมการสอนในรูปแบบ Block-based language มาเป็นสื่อกลางและอุปกรณ์ในการเรียนรู้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นผ่านการใช้งานและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Scratch ออนไลน์นั่นเอง

ด้วยประโยชน์เหล่านี้เองกระทรวงศึกษาในหลาย ๆ ประเทศจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของ โปรแกรม Scratch และโปรแกรมเขียนโค้ดต่าง ๆ จึงได้มีการส่งเสริมให้มีการเปิดสอน Scratch และการเรียน Coding เบื้องต้นตั้งแต่ในระดับโรงรียนจนถึงมหาวิทยาลัย

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch คืออะไร
ขอบคุณรูปจาก : create-learn

ทำไมการเรียน Coding สำหรับเด็กจึงสำคัญ

ทำไมการเรียน Coding สำหรับเด็กจึงสำคัญ? ประโยชน์ของการเรียน Coding คืออะไร?

Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้น้อง ๆ อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปสามารถเรียนรู้หลักการ Coding พื้นฐานได้เป็นอย่างดี การเรียน coding เด็กนั้นจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ของน้อง ๆ ให้ดีขึ้น โดยเน้นการคิดอย่างมีเหตุผลและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยน้อง ๆ สามารถรังสรรค์ผลงานที่อยู่ในจินตนาการ ออกมาเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนิทานเคลื่อนไหว วาดรูปโดยการสั่งคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการสร้างเกมโดยใช้ Scratch programming เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและวิจัยเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็น Scratch ออนไลน์ที่น้อง ๆ สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานบนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายโดยบันทึกข้อมูลบนคลาวน์ทำให้มีข้อมูลเชื่อมถึงกันในทุก ๆ แพลตฟอร์ม ทำให้น้อง ๆ สามารถสร้างสรรค์และแก้ไขผลงานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

Scratch ทำอะไรได้บ้าง ?

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมการเขียน Coding เบื้องต้นในรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย สามารถสร้างโลกแห่งจิตนาการ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ในความคิดของน้อง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหว เกม และอื่น ๆ อีกมากมาย ออกมาให้เป็นรูปธรรมได้อย่างง่ายดาย ผ่านการเขียนโค้ดออกคำสั่งคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการใช้งานของบล็อกคำสั่ง (Block Programming) เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตนเอง เช่น ภาพเคลื่อนไหว นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว น้อง ๆ ยังสามารถนำชิ้นงานที่สร้างนี้ไปแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ผ่าน Community Scratch ออนไลน์

ประโยชน์ของการเรียน Scratch ออนไลน์

  1. เพื่อสร้างเสริมทักษะที่สำคัญในยุคดิจิตอล การเรียน Scratch เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญมากมายอย่างทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การคิดเชิงวิทยาการคำนวณ เป็นต้น

เป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่นวัตกรรม การเรียน Scratch ออนไลน์เป็นการเรียนรู้กิจกรรม Coding ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนโปรแกรมซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นและต่อยอดเป็นผลงานที่มีความละเอียดซับซ้อนหรือนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้นั่นเอง

ประโยชน์ของการเรียน Scratch ออนไลน์

  1. เพื่อสร้างเสริมทักษะที่สำคัญในยุคดิจิตอล การเรียน Scratch เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญมากมายอย่างทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การคิดเชิงวิทยาการคำนวณ เป็นต้น
  2. เป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่นวัตกรรม การเรียน Scratch ออนไลน์เป็นการเรียนรู้กิจกรรม Coding ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนโปรแกรมซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นและต่อยอดเป็นผลงานที่มีความละเอียดซับซ้อนหรือนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้นั่นเอง

สำหรับคอร์ส ScratchLab มีอะไรน่าสนใจ ?

รายละเอียดหลักสูตร

ScratchLab เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะพื้นฐาน Computational Thinking ผ่านการเขียนโปรแกรมรูปแบบ Block-based Programming ในโปรแกรม Scratch น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ภาษา Coding สำหรับเด็ก ที่ถูกพัฒนาโดย MIT Education Lab หลักสูตรนี้จะเน้นพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมให้กับผู้เรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริงจากการสร้างเกมและแอนิเมชันแห่งโลกการ์ตูน (Active Learning) ทำให้ได้สัมผัสกับชีวิตจริงในบทบาทนักสร้างและพัฒนาเกมผ่านการเขียนโค้ดอย่างมีขั้นตอนและอัลกอริทึมที่ถูกต้องโดยใช้ Scratch ออนไลน์ เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง รวมถึงได้พัฒนาทักษะ การคิดเชิงระบบ ซึ่งเป็นทักษะที่จะสร้างจุดแข็งในการคิดและการแก้ปัญหา ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ในธีมต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจ โดยจะเรียนรู้ในรูปแบบคลาสเรียนสดออนไลน์ กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสอน Coding อันดับ 1 ในไทยอย่าง Code Genius

สร้างสรรค์ผลงานได้มากมายด้วย Scratch

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจาก ScratchLab 

การเรียนรู้ผ่าน Scratch เป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนโปรแกรมซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมเขียนโค้ดระดับที่สูงขึ้น เช่น Java ภาษาซี Python เป็นต้น โดยการเรียนรู้ Scratch ออนไลน์เป็นการเริ่มจากกระบวนการเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดอย่างมีขั้นตอนโดยใช้อัลกอริทึมที่ถูกต้อง ในรูปแบบ Block-based language ที่ส่งผลให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย

น้อง ๆ ที่ได้เข้าเรียนหลักสูตร ScratchLab จะได้เข้าสู่บทบาทของการเป็นนักพัฒนา (Developer) อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเรียนเขียนโปรแกรม โดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การทำความเข้าใจในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์, การใช้งานเครื่องมือของโปรแกรมสแครช และการเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch นอกจากนี้น้อง ๆ จะพบกับเครื่องมือและเทคนิคการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทำให้เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมให้น้อง ๆ สามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้เหล่านั้น ไปจัดกระบวนการทางความคิดเพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ โดยทักษะทั้งหมดนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา เมื่อพบเจอสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์ ScratchLab

คอร์สเรียน Scratch ออนไลน์หลักสูตร ScratchLab นี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ในช่วงวัย 6-12 ปี ที่มีความสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรม และกำลังมองหาเครื่องมือพัฒนากระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวัน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ในการเรียน Scratch ออนไลน์หลักสูตร ScratchLab ของสถาบัน Code Genius น้อง ๆ ควรที่จะต้องมีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นในระดับประถมศึกษาให้พอเข้าใจในความสัมพันธ์ของตัวเลข และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อใช้ในการเรียนหลักสูตรนี้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาใช้ในการเรียน

กายพร้อม! ใจพร้อม! อุปกรณ์ก็ต้องพร้อมด้วย! เมื่อมีความพร้อมทุกอย่างแล้วเรามาดูกันว่าก่อนเข้าเรียนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เตรียมเพียงแค่สองอย่างง่าย ๆ เท่านั้น

1. คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์  Scratch ออนไลน์ https://scratch.mit.edu/ ได้จากที่บ้าน น้อง ๆ สามารถเตรียมอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ตามความสะดวกเพื่อให้สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีอุปสรรค เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง ไมค์ กล้อง เป็นต้น

2.เมื่อสมัครเรียนแล้วจะต้องเตรียม Account ผู้เรียนจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถแจ้งคุณครูได้ก่อนเริ่มเรียนในคลาส

เรียน coding เด็ก ทักษะสำคัญที่ไม่ได้มีแค่ Scratch

หากผู้ปกครองหรือน้อง ๆ มีความสนใจในการเสริมสร้างทักษะ Computational Thinking เพื่อให้สอดรับกับการเติบโตและใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิตอล การเรียน Coding เด็กก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้น้อง ๆ เกิดการฝึกฝน พัฒนาและส่งเสริมทักษะสำคัญเหล่านี้ โดยการเรียนรู้ Coding นั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ได้มีเพียงแค่คอร์สเรียนหลักสูตร Scratch ออนไลน์ เเท่านั้น แต่การเรียน Coding ยังมีคอร์สเรียน Microbit ออนไลน์ และ Python ออนไลน์ ที่จะสอนให้น้อง ๆ สามารถประดิษฐ์และสร้างสรรค์เกม Microbit และ เกม Python ได้ด้วยตัวเอง เป็นการเปิดประสบการณ์ให้น้อง ๆ ได้ทดลองเรียนรู้ ยิ่งมีความรอบรู้ด้านการ Coding ที่หลากหลายก็ยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง