บทความ

Python

Python ทักษะที่ควรมี ภาษา โปรแกรม Python ที่ง่ายต่อการศึกษา Coding

Python ภาษาโปรแกรมระดับสูง ภาษาไพทอน ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ในการเรียนการสอน เหมาะสมกับผู้เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรม

Micro:bit

ทำความรู้จัก Micro:bit และเว็บไซต์สำหรับฝึกทักษะการเขียนคำสั่งไมโครบิต

Micro:bit ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้จาก BBC เพื่อส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับเด็ก ๆ

อัลกอริทึม (Algorithm)

อัลกอริทึม คือ? เข้าใจ Algorithm ผ่านตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเด็กๆ

เข้าใจทุกแง่มุมของเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้ตัวอย่างอัลกอริทึม ในชีวิตประจําวัน ว่าอัลกอรึทึม คืออะไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ทักษะการแก้ปัญหา Problem solving

รู้จักทักษะการแก้ปัญหา problem solving ปั้นเด็กให้ก้าวทันโลกอนาคต

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะที่ใช้ในการคิดแก้ปัญหาควบคู่กับแนวคิดเชิงคำนวณซึ่งเป็นทักษะส่วนบุคคลที่สำคัญในโลกยุคใหม่

นวัตกรรม (Innovation) การเปลี่ยนแปลงทางความคิด

นวัตกรรม นวัตกรรม (Innovation) การเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคตจากโลกที่หมุนอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย

web 3.0 อินเทอร์เน็ตไร้ตัวกลาง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกเทคโนโลยี

web 3.0 อินเทอร์เน็ตคืออะไร เทคโนโลยีสำคัญ เป็นโลกยุคใหม่กับสังคมออนไลน์จริงหรือไม่ วันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกัน

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการในโลกยุคดิจิตอล

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ และควรส่งเสริมการฝึกฝน Soft Skill ตั้งแต่ยังเล็กเพิ่มเติมจาก Hard Skill เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้กัน

Empathy คือ? 3 วิธีสอนทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้กับเด็ก

Empathy ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่สามารถปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ได้ตั้งแต่ยังเล็ก ทักษะส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมในอนาคตให้ยั่งยืน

สร้างเกม Scratch การเรียนรู้โปรแกรมสร้างเกมเพื่อการศึกษา ฟรี

สร้างเกม Scratch ผ่านการเรียนรู้โปรแกรมสร้างเกมเพื่อการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เกมการสอนสนุกๆ ในรูปแบบการสร้างเกม Scratch ง่ายๆ ที่เหมาะกับการศึกษายุคใหม่

Block Programming คืออะไร? มาเริ่มเขียนโปรแกรมง่ายๆด้วย coding สำหรับเด็กกัน!!

Block Programming คือ เครื่องมือในการปูพื้นฐานสำหรับเด็ก หรือ สำหรับผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมง่ายๆ ถูกออกแบบมาเหมือนการต่อจิ๊กซอ เด็กๆเข้าใจง่าย

Scratch (สแครช) โปรแกรมโค้ดดิ้งสำหรับเด็กที่น้องๆ ทุกคนต้องรู้

Scratch ( สแครช ) ประโยชน์ของการเรียนรู้โปรแกรม Scratch พื้นฐานการโค้ดดิ้งตั้งแต่วัยเด็กเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต

10 ทักษะสำคัญในการทำงาน สิ่งจำเป็นที่คนยุคใหม่ควรมี

ทักษะหรือความชำนาญที่สำคัญในโลกยุคใหม่ บันไดสู่ความสำเร็จทำให้บุคคลมีความโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่น ๆ ในโลกยุคดิจิตอล

Design Thinking (Design Thinking Process) หัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจ

Design Thinking การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และนำไปต่อยอดเป็นแนวคิดใหม่ ๆ ทางการตลาด โดยเริ่มจากการหาสาเหตุและต้นตอของปัญหาภายในธุรกิจ

Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญต่อองค์กรในโลกยุคใหม่

Data Analysis หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรหรือธุรกิจในโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยทำให้การประกอบธุรกิจบรรลุเป้าหมาย

gamification featured image

Gamification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับการเรียนให้สนุกและได้ความรู้

เข้าใจแนวคิดเกมเพื่อการศึกษา หรือ Gamification คืออะไร พร้อมยกระดับคุณการเรียนของลูกให้สนุกด้วยเกมการศึกษาออนไลน์

what-is-coding-featured-image

Coding คืออะไร? ทำไมถึงเป็นทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี?

Coding คือ การป้อนคำสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อคอมพิวเตอร์สามารถทำตามคำสั่งที่เราต้องการได้ โค้ดดิ้งจึงเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยี