Block Programming คืออะไร? มาเริ่มเขียนโปรแกรมง่ายๆด้วย coding สำหรับเด็กกัน!!

Block Programming คือ เครื่องมือในการปูพื้นฐานสำหรับเด็ก หรือ สำหรับผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมง่ายๆ ถูกออกแบบมาเหมือนการต่อจิ๊กซอ เด็กๆเข้าใจง่าย

Category :

Block Programming คืออะไร-01

Block Programming คืออะไร? มาเริ่มเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ด้วย coding สำหรับเด็กกัน!!

Block Programming คือ

Block programming (การเขียนโปรแกรมโปรแกรมที่ใช้บล็อก) เป็นแนวคิดในการเขียนโปรแกรมที่ใช้บล็อกคำสั่ง (Blocks) เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างโครงสร้างและประมวลผลของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ แทนที่จะเขียนโค้ดในรูปแบบของข้อความหรือภาษาตามรูปแบบโปรแกรมเขียนโค้ดที่ซับซ้อน เช่น Java, C++, Python เป็นต้น

Block Programming มีอะไรที่มากกว่าการเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมรูปแบบ Block Programming เหมาะที่จะใช้เป็นวิธีที่ใช้ในการสอนเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐานให้กับน้อง ๆ เป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมในระดับภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี โดยวิธีเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Block Programming เพื่อปูพื้นฐานการเขียนโค้ดมีข้อดีดังนี้

1. เนื่องจากคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมเขียนโค้ดในรูปแบบ Block Programming นั้นอยู่ในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง ดังนั้น การลากวางบล็อกคำสั่งเหล่านั้นช่วยให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ที่นำมาใช้เป็นคำสั่งในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

2. ในการจัดวางบล็อกคำสั่งที่ใช้การลากวางต่อกันมาเรื่อย ๆ อย่างมีลำดับขั้นตามรูปแบบ Block Programming นั้น จะช่วยให้น้อง ๆ เกิดความเข้าใจในระบบการทำงานของชุดคำสั่งได้ง่ายขึ้น

3. การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Block Programming ช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่เพราะไม่ต้องมากังวลกับไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ และเป็นการเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาจากการที่ได้ฝึกลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  

 

Block-Based Programming Language เขียนโปรแกรมด้วยบล็อกคำสั่ง

ในการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Block Programming น้อง ๆ จะเลือกบล็อกคำสั่งที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการที่ต้องการ แล้วนำบล็อกคำสั่งเหล่านั้นไปจัดวางให้ต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดเป็นโครงสร้างของโปรแกรม การใช้วิธีเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Block Programming นั้นน้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเองหรือมีความรู้ทางเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ก็สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้

น้อง ๆ จะต้องนำบล็อกคำสั่งมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโครงสร้างคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์นำไปวิเคราะห์และประมวลผลได้ นอกจากนั้น การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Block Programming ยังสามารถสร้างให้มีความซับซ้อนได้ไม่ต่างกับการเขียนโปรแกรมในโปรแกรมเขียนโค้ดทั่วไปเลย ซึ่งคำสั่งในบล็อกแต่ละรูปแบบก็จะมีความหมายและคำสั่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละฟังก์ชัน เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุ การแสดงผลกราฟิก การประมวลผลทางคณิตศาสตร์ หรือการควบคุมการแสดงผลของแสงและเสียง เป็นต้น

 

Block Programming coding ที่เด็ก ๆ เรียนได้ มีเว็บไซต์ไหนบ้างที่น่าสนใจ?

Block programming มีประโยชน์ต่อผู้เริ่มเรียนและผู้เขียนโปรแกรมในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เนื่องจากการโปรแกรมมิ่งในรูปแบบ Block Programming coding นั้นมีคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่แสดงในรูปแบบบล็อกคำสั่ง ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการเรียนรู้และการใช้โปรแกรมเขียนโค้ด 

ดังนั้น การเขียนโปรแกรมรูปแบบ Block Programming coding จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะเป็นภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กและผู้เริ่มต้นเรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรม โดยโปรแกรมเขียนโค้ดในรูปแบบของ Block programming ที่ Code Genius จะมาแนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้จักนั้นมีอยู่ 3 เครื่องมือด้วยกัน คือ Scratch, Microbit, Python ซึ่ง Code Genius จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านี้ด้วยกันเอง!

1. Scratch

Scratch เป็นเว็บไซต์เขียนโค้ดแบบกราฟิกที่ใช้บล็อกคำสั่งเพื่อสร้างและพัฒนาผลงานได้อย่างสะดวก ง่ายดายที่มาพร้อมความสนุกสนาน การโค้ด Scratch เหมาะที่จะเป็นภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กและผู้เริ่มต้นที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการเขียนโปรแกรม น้อง ๆ สามารถสร้างโค้ดเกม Scratch ภาพเคลื่อนไหว การแสดงผล หุ่นยนต์ เสียง วิดีโอ และผลงานอื่น ๆ ได้ ผ่านการเขียนโค้ดแบบ Block Programming โดยใช้การลากและวางบล็อกในพื้นที่ทำงาน ทำให้น้อง ๆ ได้เกิดการเรียนรู้และได้ฝึกฝนการใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสนุกสนาน 

นอกจากนี้การเขียนโค้ด Scratch ยังเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา อีกทั้ง Scratch ยังมีชุมชนออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่และมีการแอคทีฟให้น้อง ๆ สามารถแบ่งปันผลงานของตนเองและเรียนรู้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Block Programming ที่มีความละเอียดและซับซ้อนจากผู้อื่นได้อีกด้วย

 

2. Microbit

Microbit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมออกคำสั่งในรูปแบบของ Block Programming ซึ่งเป็นการฝึกฝนเขียนโปรแกรมที่เหมาะสำหรับสำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โดยวิธีใช้ Code Block เพื่อออกคำสั่ง Microbit สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน MakeCode สามารถเรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ฝึกเขียนโปรแกรมที่น้อง ๆ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างคำสั่งให้บอร์ดไมโครบิทประมวลผลได้อย่างง่ายผ่านการลากและวางบล็อกเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเองหรือมีความรู้ทางเทคนิคการโค้ดดิ้ง

3.Python

Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการโปรแกรมมิ่ง ดังนั้น การเรียนภาษา Python ผ่านเว็บไซต์ฝึกเขียนโปรแกรมอย่าง Edublocks ที่ใช้ Block Programming coding ช่วยให้น้อง ๆ สามารถสร้างโครงสร้างและตั้งค่าของโปรแกรมได้อย่างง่าย โดย Edublocks เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และสอนภาษาโปรแกรม Python สำหรับผู้เริ่มต้น โดยใช้บล็อกเพื่อสร้างโปรแกรมในรูปแบบกราฟิก ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย

สรุป

จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าการใช้ Block Programming coding ในการฝึกสร้างโปรแกรม บล็อก เว็บไซต์ หรือเกมและผลงานอื่น ๆ นั้น เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับความเข้าใจในโครงสร้างและหลักการของการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้เว็บไซต์ฝึกเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Block Programming อย่างโปรแกรม Scratch ที่เป็นภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กยังสนับสนุนการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี

Block Programming กับ Code Genius academy

ถ้าเห็นว่า Block Programming เป็นเครื่องมือในการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเขียนโปรแกรมของน้อง ๆ เพราะเหมาะกับเป็นภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็ก Code Genius Academy สถาบันสอนเขียนโปรแกรม สอน Coding  มีคอร์สเรียนสุดสนุกมากมายที่ตอบโจทย์นี้ ทั้ง การโค้ดScratch, Micro:bit, Pre-Python ที่เน้นการสร้างผลงานด้วย Block Programming เพื่อให้น้อง ๆ เข้าสู่โลกของการเขียนโปรแกรมได้แบบไม่ต้องจำต้องกังวลกับคำศัพท์ คำสั่งต่าง ๆ น้อง ๆ สามารถสร้างโค้ดเกม Scratch ได้อย่างเข้าใจ มีเกมสนุก ๆ ที่สร้างด้วยตัวเองติดไม้ติดมือกลับไปอีกด้วย เพื่อเป็นประตูสู่โลกแห่งการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง