โปรแกรม Scratch (สแครช) โปรแกรมโค้ดดิ้งสำหรับเด็กที่น้องๆ ทุกคนต้องรู้

Scratch ( สแครช ) ประโยชน์ของการเรียนรู้ โปรแกรม Scratch พื้นฐานการโค้ดดิ้งตั้งแต่วัยเด็ก ความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามแนวคิดวิทยาการคำนวณซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้นั้น เป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ในสังคมยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เป็นสังคมในโลกดิจิตอล เมื่อเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมผ่าน Scratch พวกเขาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์สำคัญในการแก้ปัญหา การออกแบบวิธีแก้ปัญหาและการสื่อสารทางความคิด ซึ่งเป็นหัวใจหลักของแนวคิดวิทยาการคำนวณ   โปรแกรม Scratch คืออะไร การเขียนโค้ดในรูปแบบ Block-based language Scratch คืออะไร? Scratch คือ ภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กในรูปแบบ Block-based language ที่สามารถป้อนคำสั่งได้ในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง (Block Programming) โดยการป้อนคำสั่ง (Coding) นั้นจะต้องนำบล็อกคำสั่งไปจัดเรียงอย่างเป็นไปตามลำดับขั้นตอน (Sequential)  Scratch หรือ สแครช ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT (The Massachusetts Institute of Technology) เพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้โค้ดดิ้งได้ตั้งแต่วัยเด็ก ที่ใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบกราฟิกโดยนำ Blockly ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของ Google […]

Unplugged coding คือ? รวม 3 กิจกรรมการเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอม

Unplugged coding เรียน coding โดยไม่ต้องใช้คอม ไม่กลัวสมาธิสั้น ปัจจุบันเรามักจะได้เห็นว่า เด็ก ๆ มีโอกาสได้ใช้งานและได้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีจากนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากกว่าในสมัยก่อน ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเท่าใดนัก หากเด็ก ๆ จะมีความชำนาญในการใช้งานในเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้สอดรับกับโลกสมัยใหม่ในยุคดิจิตัลนี้ ผู้ปกครองจึงควรที่จะให้ความสนใจในการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีให้กับเด็ก ๆ โดยสร้างกิจกรรมที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องผ่านการใช้เครื่องมือสารสนเทศใด ๆ หรือที่เรียกว่า Unplugged coding เพื่อหลีกเลี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสารสนเทศต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้   Unplugged coding คืออะไร Unplugged coding คือ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมและเสริมสร้างความรู้ใน 6 ทักษะของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานในการ Coding นั่นเอง Unplugged coding จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมหรือกิจกรรมที่เด็ก ๆ สามารถมีส่วนร่วมได้แบบออฟไลน์ โดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ เช่น ดินสอหรือปากกา Unplugged […]

Coding คืออะไร? ทำไมถึงเป็นทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี?

what-is-coding-featured-image

โค้ดดิ้ง (Coding) การเขียนโปรแกรม ทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี โค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ ย่อยออกมาจากปัญหาใหญ่ๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละขั้น นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนของการเขียนโค้ด หรือการเขียนโปรแกรมนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน ที่มีรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย    โค้ดดิ้ง (Coding) คืออะไร? Coding คืออะไร? Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการ หรืออธิบายโดยง่ายได้ว่า เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในปัจจุบันนั้นไม่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ หลักการ “โค้ดดิ้ง” จึงเป็นการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เช่น ภาษา Python, JavaScript และ C เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่สื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจในคำสั่งของเรา  การโค้ดดิ้ง (Coding) หรือการเขียนโปรแกรม ช่วยให้เราสามารถสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ เทคโนโลยีมากมายที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย แอปบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่างก็อาศัยโค้ดทั้งสิ้น โดยเราเรียกศาตร์นี้ว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรูปแบบ […]