เกม Coding ง่ายๆ สำหรับเด็ก เพื่อฝึกพื้นฐานการ Coding เบื้องต้น

เกมโค้ดดิ้งออนไลน์สำหรับเด็ก เป็นเกมฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการ Coding ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญ

Category :

Game Coding

เกม Coding ง่ายๆ สำหรับเด็ก เพื่อฝึกพื้นฐานการ Coding เบื้องต้น

อย่างที่ทราบกันว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีผลกับการดำเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของน้อง ๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้น ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ที่ควรสร้างเสริมให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่เด็กก็เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเช่นกัน ซึ่งในยุคสมัยนี้ทักษะ Coding ไม่ได้เป็นเรื่องที่ห่างไกลจากตัวเด็กและเหมาะกับผู้ใหญ่เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมากเนื่องจากการฝึกทักษะด้วยกิจกรรมเกม Coding เป็นการฝึกให้น้อง ๆ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผล

Coding คืออะไร

ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านคงจะมีคำถามมากมายว่า Coding คืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบันและมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตต่อเด็ก ๆ ได้ถึงเพียงนี้?

ในบทความนี้ Code Genius จะของพูดถึงทักษะการ Coding อย่างคร่าว ๆ ว่าการ Coding คือ ทักษะในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการแยกย่อยปัญหาและจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้ทักษะวิทยาการคำนวณควบคู่ไปด้วย ซึ่งในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแยกย่อยปัญหานี้จะทำให้เห็นถึงต้นตอสาเหตุของปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนั่นเอง นอกจากนี้ หากน้อง ๆ มีทักษะด้านการ Coding จนมีความชำนาญแล้ว ทักษะสำคัญอื่น ๆ อย่างทักษะในการวางแผน ทักษะในการใช้ความคิดเชิงตรรกะ หรือแม้แต่การนำไปต่อยอดอย่างทักษะการเขียนโปรแกรมก็จะตามมานั่นเอง และถ้าหากอยากรู้รายละเอียดมากขึ้นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “Coding คืออะไร” 

เกม Coding สำหรับการฝึกพื้นฐาน

ในการสร้างเสริมทักษะ Coding สำหรับน้อง ๆ นั้นสามารถให้น้อง ๆ เรียนรู้ได้ผ่านเกมพัฒนาทักษะการคิด ในรูปแบบ Unplug Coding สำหรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่ยังเล็ก โดยเล่นเกม Coding ที่สามารถใช้อุปกรณ์รอบตัวมาประดิษฐ์และประยุกต์ให้เป็นเกมฝึกทักษะการคิด เช่น เกมฝึกแยกซ้ายขวา เกมเขาวงกตที่ใช้ดินสอลากเส้น เป็นต้น เพื่อพัฒนาพื้นฐานด้านความคิดเชิงตรรกะให้กับน้อง ๆ ที่ยังพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้ไม่เต็มที่

ในเด็กโตที่กิจกรรม Unplug Coding อาจจะง่ายไปและไม่เกิดความท้าทายสำหรับเขาแล้ว น้อง ๆ สามารถเรียนรู้ทักษะ Coding ได้ผ่านการเรียนรู้เกม Coding ที่มีระดับความซับซ้อนที่ท้าทายขึ้นมาอีกหน่อย โดยสามารถเล่นได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ผ่านการสร้างเกม Scratch เป็นการส่งเสริมทักษะ Coding และฝึกพื้นฐาน สร้างความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

Coding Scratch

Scratch เป็นโปรแกรมภาษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย ด้วย Blocked Base Programming ส่งเสริมทักษะ Coding และทักษะความคิดสร้างสรรค์ เมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ ไปแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ โดยชิ้นงานที่นิยมสร้างขึ้นมากที่สุดมักจะอยู่ในรูปแบบของเกม Scratch ที่ให้ทั้งความสนุกสนาน และสามารถเรียนรู้หลักการ คำสั่ง ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลายผ่านการสร้างงานชิ้นเดียว

เกม popcat

popcat เป็นชื่อของเกมโค้ดดิ้งออนไลน์ที่เล่นโดยการจิ้มจอรัว ๆ แล้วหน้าแมวจะเปลี่ยนไปเป็นแมวอ้าปากสลับกับปิดปากพร้อมนับคะแนนตามจำนวนครั้งที่เราจิ้ม ซึ่งเป็นเกม Coding ที่มีกระแสอย่างมากอยู่ช่วงหนึ่ง การสร้างเกมนี้มีความซับซ้อนค่อนข้างน้อยและที่สำคัญน้อง ๆ ยังสามารถสร้างได้โดยใช้โปรแกรมเกม Scratch โดยวิธีสร้างเกมคือ 

1. มีตัวแปร 2 ตัวคือ 

– score เป็นตัวแปรสำหรับเก็บคะแนนในครั้งนั้น ๆ ที่เราเล่น

– total เป็นตัวแปรสำหรับเก็บคะแนนรวมทั้งหมด

2. หลักการทำงานคือ

– ถ้าหากมีการคลิกเมาส์ (mouse down?) หรือมีการกด space bar (key space pressed?) จะให้เปลี่ยนไปเป็นแมวอ้าปาก และมีการนับคะแนน พร้อมทั้งเสียง Pop

– ถ้าหากไม่มีการคลิกเมาส์ (mouse down?) หรือมีการกด space bar (key space pressed?) แมวจะปิดปาก

ในการสร้างเกมนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้หลักการทำงานเกี่ยวกับเงื่อนไข (If-Else Condition) ในโปรแกรม Scratch

สามารถเข้าไปดู script คำสั่งเพิ่มเติม หรือทดลองเล่นได้จากลิงก์ 

https://scratch.mit.edu/projects/474633683/

Coding Microbit

การใช้สื่อ Micro:bit เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Project Base learning สร้างความชำนาญด้านการเขียนโปรแกรมร่วมกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านการใช้ Micro:bit โดยออกคำสั่งผ่านการ Coding รูปแบบ Block Programming และน้อง ๆ จะได้ผลงานเป็นเกม Microbit ที่สามารถใช้งานได้จริง

เกม Micro:bit-Dice Game

Dice Game หรือเกมลูกเต๋าเป็นโปรเจกต์สร้างลูกเต๋าที่ใช้หลักการสุ่มตัวเลข ซึ่งสามารถนำลูกเต๋าไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย โดยการใช้ลูกเต๋าก็เพื่อทอยให้ได้แต้มบนหน้าลูกเต๋าแล้วนำมาใช้ต่อ

โดยเราสามารถสร้างลูกเต๋าจาก Micro:bit ได้ดังนี้

1. สร้างตัวแปร Dice โดยการกด Make a Variable… ในกลุ่มบล็อกคำสั่ง Variables

2. นำบล็อกคำสั่ง set Dice to 0 มาใส่ในบล็อกคำสั่ง on shake ที่อยู่ในกลุ่มบล็อกคำสั่ง input

3. นำบล็อกคำสั่ง pick random จากกลุ่มบล็อกคำสั่ง Math มาแทนที่ 0 ในบล็อกคำสั่ง set Dice to 0 โดยให้ random จาก 1 ถึง 6 เนื่องจากแต้มบนหน้าลูกเต๋ามี 1 ถึง 6

4. สร้างเงื่อนไขเพื่อให้ Micro:bit แสดงแต้ม โดยนำบล็อกคำสั่ง show leds มาใช้แสดงแต้ม

ทักษะที่ได้จากการสร้างผลงาน 

1. System Thinking : ได้ฝึกการวางแผนและ Coding อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน

2. Algorithm Design : ได้ฝึกการสร้าง Algorithm ด้วยตัวเองเพื่อสร้างโปรแกรมบน Microbit สามารถพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน หรือสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อดำเนินตามทีละขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

3. Debugging : ได้ฝึกการมองหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและสามารถ Debug โปรแกรมได้

สามารถเข้าไปดู script คำสั่งเพิ่มเติม หรือทดลองเล่นได้จากลิงก์ : https://makecode.microbit.org/S93571-68271-89666-61367

Coding game มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างไร

เกมเสริมทักษะในรูปแบบเกม Coding เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้สมบูรณ์ เพราะน้อง ๆ จะได้ฝึกทักษะแก้ปัญหาผ่านการเล่นเกมใช้ความคิด ที่สอนให้น้อง ๆ รู้จักการฝึกคิดและวางแผนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไป และยังฝึกการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาภายในเกม Coding อีกด้วย

สรุป

ในปัจจุบันตลอดจนอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของน้อง ๆ มากขึ้น ดังนั้น การที่น้อง ๆ ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีทักษะความรู้เท่าทันเทคโนโลยีตั้งแต่ย่อมเป็นสิ่งที่ดีต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทักษะ Coding ที่น้อง ๆ สามารถเริ่มเรียนรู้และเข้าใจคอนเซ็ปต์ได้ตั้งแต่ยังเล็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของเกม Coding ที่เป็นเกมฝึกทักษะ ที่จะช่วยฝึกฝนให้น้อง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และฝึกให้น้อง ๆ ได้คิดเชิงตรรกะมากยิ่งขึ้น 

สำหรับผู้ที่สนใจสร้างผลงาน Coding รูปแบบใหม่ ๆ กับ Code Genius

หากน้อง ๆ มีความสนใจหรืออยากสร้างผลงานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับเกม Coding สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่สถาบันสอน Coding สำหรับเด็ก Code Genius เรามีหลักสูตรมากมายหลากหลายระดับที่พร้อมรองรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกม Coding โดยมีตั้งแต่หลักสูตร Unplug Coding สำหรับน้อง ๆ ปฐมวัยที่ต้องการปูพื้นฐานด้านวิทยาการคำนวณ นอกจากนี้ในเด็กโตเราก็มีหลักสูตร Blocked programming ที่สอนโดยใช้ Micro:bit, Scratch, Python, และมีหลักสูตรต่อยอดออกไปอย่างการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C และ Python อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง