บทความ

Digital literacy

Digital literacy ทักษะการรู้ดิจิทัล กุญแจสู่การเติบโตที่ดีของเด็กยุคใหม่

ทำความรู้จัก Digital literacy คืออะไร? กุญแจสำคัญในการเติบโตในโลกยุคดิจิทัล หัวใจสำคัญของ Digital literacy มีกี่ข้อและประกอบด้วยอะไรบ้าง? Code Genuis จะมาไขข้อสงสัย

Coding for Kids

เรียน Coding ที่ไหนดี? แนะนำโรงเรียนสอน coding สำหรับเด็ก

โรงเรียนสอน coding สำหรับเด็ก กับแนวทางการสอนแบบ project based learning คือการสอนที่เน้นเรียนรู้จากการทำผลงานเป็นหลัก การเรียนรู้ยุคใหม่

Mindset

Mindset คือ อะไร ทัศนคติทางจิตใจอันทรงพลังที่ทุกคนต้องรู้

Mindset ทัศนคติทางจิตใจที่เกิดขึ้นภายในสมอง ตัวชี้นำภายในความคิดที่ส่งผลต่อการแสดงออกทั้งความรู้สึก และพฤติกรรมของคุณ mindsetจะดีขึ้นได้ ต้องเริ่มที่ตัวคุณ

project-based learning

Project based learning คืออะไร การเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

Project based learning คือการเรียนรู้ผ่านการทำผลงาน การใช้ประสบการณ์จากการทำงานเป็นฐานในการเรียนรู้ ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

Computer science

Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นฐานสำคัญสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิลทัลสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดได้หลากหลายสายงาน

Empathy skill

Empathy Skill คืออะไร? มาเรียนรู้การสร้างบรรยากาศทำงานและห้องเรียนด้วยกัน !!!

Empathy คืออะไร? สำคัญอย่างไรในที่ทำงาน เราจะมาทำความรู้จักกัน เพราะ Empathy เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน

Big data

Big Data คืออะไร  ทำไมต้อง Big Data?

Big Data มีความสำคัญอย่างไร การเข้าถึงข้อมูล จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนรู้ และ การพัฒนาองค์กรได้อย่างไร บทความนี้จะมาเล่าให้ฟัง

สัญลักษณ์ Flowchart

สัญลักษณ์ Flowchart รูปแบบการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน

Flowchart หรือการเขียนอัลกอริทึมแบบผังงาน ตัวช่วยที่ดีในการวางแผนและลำดับขั้นตอนการทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาด

Python

Python ทักษะที่ควรมี ภาษา โปรแกรม Python ที่ง่ายต่อการศึกษา Coding

Python ภาษาโปรแกรมระดับสูง ภาษาไพทอน ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ในการเรียนการสอน เหมาะสมกับผู้เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรม

Micro:bit

ทำความรู้จัก Micro:bit และเว็บไซต์สำหรับฝึกทักษะการเขียนคำสั่งไมโครบิต

Micro:bit ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้จาก BBC เพื่อส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับเด็ก ๆ

อัลกอริทึม (Algorithm)

อัลกอริทึม คือ? เข้าใจ Algorithm ผ่านตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเด็กๆ

เข้าใจทุกแง่มุมของเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้ตัวอย่างอัลกอริทึม ในชีวิตประจําวัน ว่าอัลกอรึทึม คืออะไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ทักษะการแก้ปัญหา Problem solving

รู้จักทักษะการแก้ปัญหา problem solving ปั้นเด็กให้ก้าวทันโลกอนาคต

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะที่ใช้ในการคิดแก้ปัญหาควบคู่กับแนวคิดเชิงคำนวณซึ่งเป็นทักษะส่วนบุคคลที่สำคัญในโลกยุคใหม่

นวัตกรรม (Innovation) การเปลี่ยนแปลงทางความคิด

นวัตกรรม นวัตกรรม (Innovation) การเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคตจากโลกที่หมุนอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย

web 3.0 อินเทอร์เน็ตไร้ตัวกลาง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกเทคโนโลยี

web 3.0 อินเทอร์เน็ตคืออะไร เทคโนโลยีสำคัญ เป็นโลกยุคใหม่กับสังคมออนไลน์จริงหรือไม่ วันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกัน

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการในโลกยุคดิจิตอล

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ และควรส่งเสริมการฝึกฝน Soft Skill ตั้งแต่ยังเล็กเพิ่มเติมจาก Hard Skill เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้กัน

Empathy คือ? 3 วิธีสอนทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้กับเด็ก

Empathy ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่สามารถปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ได้ตั้งแต่ยังเล็ก ทักษะส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมในอนาคตให้ยั่งยืน