Code Genius
โรงเรียนสอน Coding เด็กอันดับ 1

เราวางแผนเสริมพัฒนาการด้านทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คุณแม่ที่กังวลกับอนาคตของลูก หมดห่วง และให้ลูกพร้อมกับโลกแห่งอนาคต

Featured in

Code Genius สร้าง 3 ทักษะแห่งอนาคต ให้เด็กเติบโตก้าวทันโลก

ทักษะการคิด (Think)

พัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นตรรกะและเป็นระบบ ให้เด็กพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคต

ทักษะการแก้ปัญหา (Solve)

สร้างทักษะการแก้ปัญหาโดยการย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็กๆที่สามารถบริหารจัดการได้

ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovate)

การให้เด็กฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เราฝึกให้เด็กคุ้นชินกับเทคโนโลยีและช่วยให้เด็กเป็นผู้นำแห่งเทคโนโลยีในอนาคต

หลักสูตรแกนหลักของ Code Genius

หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะ “Code Genius” ซึ่งคือทักษะในการคิด แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม
เพื่อให้เด็กมีทักษะในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต และให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มอย่างประสิทธิภาพ เรามุ่งมั่นและ

พัฒนาทักษะการคิดไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มตอนนี้

ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และอีกหลายคนที่มาเรียน Code Genius เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะด้านการคิด

เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กพร้อมกับโลกที่ต้องพึ่งพาทักษะด้านการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทำไมต้องเรียนที่ Code Genius ?

สถาบันสอนทักษะการคิดด้วย Coding

สอนโดยครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เรียนแบบ Active Learning และเป็นระบบ

เรียนจบ มี Project ยื่นเรียนต่อสถาบันชั้นนำ

อย่าเชื่อแค่ที่เราบอก ฟังเสียงผู้ปกครองและน้องๆที่เรียน Code Genius

เพิ่มทักษะ Code Genius ให้ลูกได้แล้ววันนี้