Python ทักษะที่ควรมี ภาษา โปรแกรม Python ที่ง่ายต่อการศึกษา Coding

Python ภาษาโปรแกรมระดับสูง ภาษาไพทอน ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ในการเรียนการสอน เหมาะสมกับผู้เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรม

Category :

Python

ภาษาโปรแกรม Python ภาษายุคใหม่ ไม่ยากเกินเรียน

ทุกวันนี้ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะได้ยินคำว่า Coding ในชีวิตประจำวันบ่อยมาก ทั้งที่เป็นชื่อวิชาเรียนของเด็ก ๆ หรือโฆษณาจากสถาบันต่าง ๆ โดยบทความนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Python ว่าคืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Coding มีความสามารถอะไรบ้าง และทำไมถึงเหมาะในการเริ่มศึกษา Programming โดยกระทรวงศึกษาธิการ เลือกนำมาใส่ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ซึ่งแน่นอนว่าเด็กนักเรียนทุกคนที่เรียนในระบบจะต้องเจอกับ Python คงจะดีหากได้รู้ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมให้กับเด็ก ๆ ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญของชาติ ติดอาวุธที่เป็นทักษะการคิด การเขียนโปรแกรม พร้อมเรียนรู้ในยุคที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอนาคตในยุคของพวกเขา

Python คือ อะไร รู้จักกับ Python เบื้องต้น

ภาษาในการเขียนโปรแกรมจะต้องใช้ภาษาโปรแกรม โดยโปรแกรมเมอร์จะทำการเขียนโปรแกรม เพื่อให้ระบบแปลงไปเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและนำไปทำงานอีกทีหนึ่ง เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะเข้าใจคำสั่งในรูปแบบสถานะทางไฟฟ้า คือ 0 กับ 1 เท่านั้น (Binary) ภาษาโปรแกรมที่เกิดขึ้นมาในยุคแรก ๆ คือ ภาษา Assembly ซึ่งเป็นภาษาที่ยากต่อการทำความเข้าใจ อ่านยาก เนื่องจากใช้คำสั่งสั้น ๆ เท่านั้นในการเขียน ผู้ที่อ่านเข้าใจจึงมีแต่โปรแกรมเมอร์เท่านั้น ข้อดีก็คือ ระบบสามารถแปลง Assembly ให้กลายเป็นภาษาเครื่องได้อย่างรวดเร็วมาก ภาษาประเภทนี้เรียกว่าภาษาระดับต่ำ (Low-Leve Programming Language)

ต่อมามีการพัฒนาภาษาโปรแกรมที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์มากขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ ก็พอที่จะทำความเข้าใจคำสั่งได้ง่ายขึ้น มีการใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ เครื่องหมายคำนวณและเปรียบเทียบทางคณิตศาสร์  ตัวอย่างภาษาระดับสูง ได้แก่ ภาษาฟอร์แทน (Fortan) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาเบสิก(BASIC) ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) ภาษาซี (C) ภาษาจาวา (Java) และภาษาไพทอน (Python)

ภาษา Python หรือภาษาไพทอน เป็นภาษาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อนของการเขียนโปรแกรมระดับสูงในยุคแรก คือ ความยุ่งยากในการสร้างตัวแปร ความไม่ยืดหยุ่นของตัวแปรและชนิดของข้อมูล ความยุ่งยากของคำสั่งที่ยาว และความยุ่งยากอื่น ๆ Python จึงถือว่าเป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่งที่ไม่ค่อยซับซ้อน เขียนง่าย ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งนอกจากมีความสามารถทั่วไปแบบภาษาโปรแกรมอื่น ๆ แล้ว ยังมี Library เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ให้ใช้มากมาย เช่น การสร้างเกม การสร้างเว็บไซต์ การสร้างโปรแกรมแบบมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (GUI) การทำงานกับข้อมูลปริมาณมาก การคำนวณเชิงสถิติ เป็นต้น ซึ่งความสามารถเด่น ๆ ของ Python ก็คือ การทำงานกับข้อมูลปริมาณมาก หรืองานด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)

เขียน Python ยังไง เริ่มต้นให้ถูกทาง

การเริ่มต้นเขียนภาษา Python สามารถใช้เครื่องมือได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบลงโปรแกรมในเครื่อง หรือเขียนแบบไพทอนออนไลน์ก็ได้ ในภาษาอื่น ๆ ก่อนจะเขียนโปรแกรมอาจจะต้องมีส่วนหัวและส่วนลงท้ายของโปรแกรม แต่ในภาษา Python ตัดความยุ่งยากตรงนั้นออกไป สามารถเริ่มเขียนคำสั่งได้เลย เช่นคำสั่งในการแสดงผลข้อความออกทางหน้าจอ หากต้องการแสดงคำว่า “Hello World” สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง print(“Hello World”) ได้ทันที

ภาษา Python มีรูปแบบการสร้างตัวแปรแบบ Dynamic กล่าวคือ เมื่อกำหนดตัวแปรให้เก็บชนิดของข้อมูลใดไว้แล้ว ต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลังก็สามารถทำได้เลย ตัวของ Python จะรู้ได้เองว่ากำลังเก็บข้อมูลประเภทใดอยู่ ซึ่งสะดวกและประหยัดเวลามาก ทำให้โปรแกรมเมอร์หรือผู้เรียนเขียนโปรแกรมลดความกังวลในส่วนนี้และเอาเวลาไปใช้ในการคิดวิธีการแก้ปัญหาหรือ Algorithm ได้อย่างเต็มที่ ยกตัวอย่าง หากสร้างตัวแปรมาเก็บค่า 100 ซึ่งเป็นตัวเลข แล้วอยากเปลี่ยนเป็นเก็บค่าคำว่า “Code” ในภายหลัง ก็สามารถทำได้เลยโดยมีวิธีการทำดังนี้

a = 100 #ในตอนแรกกำหนดให้ตัวแปร a เก็บค่า 100

a = “Code” #ต่อมาเปลี่ยนให้เก็บคำว่า “Code” ได้ทันที โดยไม่ต้องสนใจว่าก่อนหน้านี้เก็บค่าประเภทใดไว้

หมดปัญหาการสับสนวงเล็บปีกกาหรือขอบเขตของคำสั่ง เพราะภาษาไพทอน หรือ Python ไม่จำเป็นต้องใช้วงเล็บปีกกาในการแสดงขอบเขตของคำสั่ง เพียงแค่ใช้การ tab ให้ตรงกัน (Indent) เพื่อให้รู้ว่าอยู่ในขอบเขตเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

if a == 5 :

   print(“Good”)

   print(“You are the best”)

ความหมายคือ เมื่อเช็กแล้วว่าตัวแปร a มีค่าเป็น 5 ก็จะทำทั้งสองคำสั่งที่ Indent ภายใน if นี้นั่นเอง 

ยังมีอีกมากที่ Python ภาษาไทพอนทำได้สะดวกกว่าภาษาอื่น ๆ แต่ละภาษาต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ทั้งนี้แนะนำว่าควรเลือกภาษาโปรแกรมที่ใช้ให้เหมาะสมกับงาน

Python กับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและแมชชีนเลิร์นนิง

วิทยาศาสตร์ข้อมูลคือการศึกษาข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายสำหรับธุรกิจ ที่ผสมผสานหลักการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) สถิติ (Statistics) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) การวิเคราะห์นี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถถามและตอบคำถามต่างๆ ได้ เช่น เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงเกิดขึ้น จะเกิดอะไรขึ้น และทำอะไรกับผลลัพธ์ได้บ้าง

โดยภาษาไพทอนหรือ Python ถนัดการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาก เนื่องจากมีคำสั่ง ฟังก์ชัน และ Library ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานด้านนี้แบบเฉพาะทาง อีกทั้งยังสามารถทำ Data Visualization ได้ในตัว มีบริษัทชั้นนำของโลกเลือกใช้ภาษาไพทอน เพราะความสะดวก ความเฉพาะทาง และความเข้ากันได้กับภาษาอื่น ๆ อีกทั้งยังมี Community พูดคุยสอบถามปัญหาการใช้งานที่กว้างขวางอีกด้วย เป็นเพราะความนิยมของภาษา Python

การประยุกต์ใช้ ภาษาPython 

ภาษาไพทอนหรือ Python ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • การใช้ Python เพื่อช่วยในการทำเว็บไซต์

นอกจากการใช้ HTML และ JavaScript แล้ว ปัจจุบันหลายเว็บไซต์ เช่น Facebook, Netflix, Spotify หรือแม้แต่ Google ก็มีการใช้ Python เพื่อสนับสนุนระบบหลังบ้าน (Back-end) ของตัวเอง แสดงให้เห็นว่าภาษานี้มีความสามารถมากกว่าที่คิด

  • การสร้าง Chatbot

Chatbot ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจออนไลน์ การถามและตอบได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เพื่อรองรับลูกค้าที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ และ Python ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนที่ต้องการมี Chatbot เป็นของตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันก็มีตัวช่วยมากมายทำให้การสร้าง Bot จาก Python นั้นง่ายขึ้นมาก ๆ

  • การประยุกต์ใช้กับระบบ IoT

อุปกรณ์ IoT มากมายในตอนนี้มีการรองรับโปรแกรมจากหลากหลายภาษา หนึ่งในนั้นคือภาษา Python นั่นทำให้เราเห็นการฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานร่วมกับ IoT มากมายจากคลาสสอน Python ในระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัย และมีการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับ TechStartup อีกด้วย

การศึกษาภาษา Python

การศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนหรือ Python สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองหลายช่องทาง ปัจจุบันร้านหนังสือชั้นนำก็มีหนังสือ Python วางขายอยู่เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงวิดีโอใน youtube และเว็บไซต์เรียนออนไลน์ต่าง ๆ แต่หากต้องการครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเพื่อทำให้การศึกษาภาษาไพทอนเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน เรียบเรียงเนื้อหาและโจทย์ปัญหามาเป็นอย่างดี การเรียนสดกับครูที่สถาบันสอนก็เป็นทางเลือกที่ดี โดยสถาบัน Code Genius มีคุณครูที่มีศิลปะในการสอนให้นักเรียนเข้าใจหลักการของ Python อธิบายโจทย์ปัญหาและวิธีการอย่างเข้าใจ เสริมแรงให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแก้ปัญหาด้วยวิธีของพวกเขาเอง สนุกกับการเรียน นำไปใช้ได้จริง

จุดเด่นของการเรียน Coding ด้วยภาษา Python

อย่างที่ทราบกันดีว่าประโยชน์ของการเรียน Coding คือการสร้างเสริมทักษะการคิดเชิงวิทยาการคำนวณที่เป็นระบบและหลักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยยึดหลักเหตุผลให้กับน้อง ๆ ซึ่งทักษะเหล่านั้นเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเรียน Coding สามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Python, Scratch, Microbit เป็นต้นซึ่งจุดเด่นของแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไป 

แต่ในวันนี้ Code Genius จะพูดถึงจุดเด่นของการเรียนรู้ Coding ด้วยภาษา Python 

  • น้อง ๆ สามารถเรียนรู้ภาษา Python ได้จากพื้นฐานที่เริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างของภาษาผ่านการป้อนคำสั่งในรูปแบบ Blocked-Programming โดยใช้แพลตฟอร์ม Edublocks: https://edublocks.org/
  • ภาษา Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
  • ง่ายต่อการนำไปใช้งาน เนื่องจากภาษา Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ โครงสร้างในการเขียนคำสั่งจึงสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

สรุป

ภาษา Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ทั้งในบริษัทชั้นนำของโลก และในด้านการศึกษา Coding เพราะ Python เป็นภาษาที่มีความสามารถหลากหลาย คือมีความสามารถพื้นฐานเหมือนภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และยังเก่งในด้านวิทยาการข้อมูลอีกด้วย หากวันนี้ไม่รู้จะเริ่มศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ใดดี ก็แนะนำว่าเริ่มจากภาษาไพทอน เริ่มต้นให้ถูกทาง เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง