บทความ

Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญต่อองค์กรในโลกยุคใหม่

Data Analysis หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรหรือธุรกิจในโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยทำให้การประกอบธุรกิจบรรลุเป้าหมาย

gamification featured image

Gamification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับการเรียนให้สนุกและได้ความรู้

เข้าใจแนวคิดเกมเพื่อการศึกษา หรือ Gamification คืออะไร พร้อมยกระดับคุณการเรียนของลูกให้สนุกด้วยเกมการศึกษาออนไลน์

what-is-coding-featured-image

Coding คืออะไร? ทำไมถึงเป็นทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี?

Coding คือ การป้อนคำสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อคอมพิวเตอร์สามารถทำตามคำสั่งที่เราต้องการได้ โค้ดดิ้งจึงเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยี

critical-thinking-skill-featured-image

Critical Thinking Skill ทักษะสำหรับคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

Critical Thinking Skill ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สิ่งที่คนยุคใหม่ควรมี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่

computational-thinking featured-image

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) กระบวนการคิดรูปแบบใหม่

Computational Thinking แนวคิดเชิงคำนวณ ทักษะการคิด และ แนวทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ แนวคิดเชิงคำนวณมีประโยชน์อย่างไร มาทำความรู้จักไปพร้อมๆกัน

what-is-active-learning-featured-image

Active Learning การเรียนรู้รูปแบบใหม่ หลักสูตรนอกชั้นเรียน 2022

Active Learning คือ การเรียนแบบเชิงรุก หลักสูตรนอกชั้นเรียน สำหรับเด็กยุคใหม่ที่รวมเทคนิคการสอนที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM Education เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา

กิจกรรม STEM ง่ายๆ ไอเดียกิจกรรมออนไลน์ สิ่งประดิษฐ์ และ การทดลองวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน เพื่อเตรียมพร้อมเด็กสำหรับโลกอนาคต

Play-based learning คืออะไร?

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น เสริมสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนผ่านการเล่น (Play-Based Learning) คืออะไร? คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า การเรียนกับการเล่น สองสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขั้วตรงข้ามกัน แต่กลับมาอยู่รวมกันได้ในการเรียนผ่านการเล่น หรือ Play-Based Learning จะดีแค่ไหน ถ้าเด็กๆ ได้ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ ทำให้เรื่องที่ดูเข้าใจยากสำหรับเด็กกลายมาเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะความสนุก การได้ขยับร่างกาย การได้คิดและลงมือทำผ่านการเล่น จะทำให้เด็ก ๆ เปิดใจในการเรียนรู้ได้ง่าย