Python ออนไลน์ สกิลการ coding ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

Python ออนไลน์ คือกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้น้อง ๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพก้าวทันโลกเทคโนโลยี

Category :

Python online

Python ออนไลน์ สกิลการ coding ที่เด็กยุคใหม่ควรมี

การเรียนรู้ภาษา Python พื้นฐานด้วยการเรียนโค้ดดิ้ง Coding จะเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้เกิดการเพิ่มพูนทักษะการแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตร Python ออนไลน์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

โดยหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ Python ออนไลน์จะเน้นไปที่การสอนเด็กเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและปฏิบัติตามหลักการต่าง ๆ ของการ Coding แบบเป็นระบบเพื่อเตรียมพร้อมให้น้อง ๆ ได้มีพื้นฐานที่ดีในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้าสรรค์และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต

Python คืออะไร

Python เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สื่อการในการสั่งงานคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า “ภาษาเขียนโปรแกรม” ภาษา Python ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อนของการเขียนโปรแกรมระดับสูงในยุคแรก ที่มีไวยากรณ์ที่เข้าใจยาก มีความยุ่งยากในการสร้างตัวแปร อีกทั้งยังเป็นภาษาที่ไม่มีความยืดหยุ่นของตัวแปรและชนิดของข้อมูล การออกคำสั่งก็ทำได้อย่างยุ่งยากเนื่องจากจะต้องป้อนคำสั่งที่ยาว และความยุ่งยากอื่น ๆ อีกมากมายของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคแรก

เนื่องจากภาษา Python ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ Pain piont ของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคแรกให้มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จึงทำให้ภาษา Python เป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายรูปแบบ แต่ไม่ซับซ้อน เขียนง่าย ง่ายต่อการทำความเข้าใจและศึกษาเรียนรู้ 

เรียน Python ออนไลน์ง่ายต่อการเรียนรู้

เมื่อเปรียบเทียบ Python กับภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ จะเห็นได้ว่า Python เป็นภาษาที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้โดยเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ที่มีการใช้งานง่ายประกอบกับมีตัวแปรและ ไวยากรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้ตีความกระชับกว่า มีการใช้ code และการเขียน script ก็สั้น จนสามารถประหยัดเวลาได้มาก

Python ในรูปแบบ Block programming

การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Block Programming เป็นการส่งเสริมทักษะ Coding เพื่อนำไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่าง Python ในวิธีการใช้ Block Programming นี้น้อง ๆ จะต้องนำบล็อกคำสั่งมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโครงสร้างคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อออกคำสั่งให้คอมพิวเตอร์นำไปวิเคราะห์และประมวลผลได้

ซึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้ Python ออนไลน์ในรูปแบบ Block programming สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ฝึกเขียนโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Edublocks ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการเรียนรู้ Python ออนไลน์ในรูปแบบ Block Programming coding ที่ช่วยให้น้อง ๆ สามารถเข้าใจการสร้างโครงสร้างคำสั่งและการตั้งค่าของโปรแกรมได้อย่างง่าย ผ่านการเรียนรู้ Coding ที่คำสั่งต่าง ๆ จะถูกลดทอนให้อยู่ในรูปแบบกราฟิกเข้าใจง่าย

นอกจากนี้การเรียนรู้ในรูปแบบของ Block programming ยังมีแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ Coding เบื้องต้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Scratch หรือ microbit ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การเขียนโค้ดคำสั่งผ่านการปฏิบัติจริงที่ทำให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้ตรรกะ อีกทั้งยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

เรียน Python ออนไลน์ เราสามารถนำมาสร้างอะไรได้บ้าง

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าการเรียน Python ออนไลน์เป็นการสร้างเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแล้วนั้น เรียน Python ออนไลน์น้อง ๆ ยังสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาสร้างเป็นผลงานได้อีกมากมายโดยเรียนรู้ผ่านการสร้าง Project ที่ใช้งานได้จริง หรือที่เรียกว่า Project-Base Study อย่างเช่น การสร้างเกม Pythonในรูปแบบเบื้องต้น การสร้างเครื่องคิดเลข การสร้างระบบล็อกอิน และหากเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การสร้าง Mini Project ที่มีความเฉพาะทาง เช่น Machine Learning, Web Applications, Game, และอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจาก Python แล้ว มีอะไรอีกที่เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสามารถเรียนเพิ่มเติมได้

การเสริมสร้างทักษะการ Coding ที่จะช่วยพัฒนาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั้นสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีและหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแค่การเรียน Python ออนไลน์เท่านั้น น้อง ๆ สามารถเรียนรู้พื้นฐานโปรแกรมเมอร์สำหรับเด็กได้ผ่านการเรียน Scratch ออนไลน์และการเรียน Microbit ออนไลน์

และยิ่งน้อง ๆ ได้ทำการเรียนรู้ในหลาย ๆ รูปแบบจะส่งผลให้น้อง ๆ ได้เข้าใจถึงหลักของการ Coding ได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้น้อง ๆ สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์หรือตอยอดการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการเรียนรู้ในหลาย ๆ แพลตฟอร์มนั้นช่วยให้มีความแปลกใหม่และไม่น่าเบื่อในการเรียนรู้อีกด้วย

Scratch ออนไลน์

Scratch ออนไลน์ เป็นเว็บไซต์เขียน Coding ในรูปแบบกราฟิกที่ใช้บล็อกคำสั่งเหมาะที่จะเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กและผู้เริ่มต้นที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการเขียนโปรแกรม ซึ่งความสามารถของ Scratch คือน้อง ๆ สามารถสร้างผลงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ภาพเคลื่อนไหว การแสดงผล หุ่นยนต์ เสียง วิดีโอ และผลงานอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาและการใช้เหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Microbit ออนไลน์

เรียน Microbit ออนไลน์ เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมออกคำสั่งในรูปแบบของ Block Programming เพื่อออกคำสั่งไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อีกทั้งส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติและประดิษฐ์ผลงานจากสิ่งของรอบตัวง่าย ๆ และสามารถต่อยอดต่อไปเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อีกในอนาคต

สรุป

กิจกรรมการเรียนรู้ Python ออนไลน์เป็นสื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่เหมาะกับมือใหม่ ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเนื่องจากถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Pain piont ของภาษาคอมพิวเตอร์ดั้งเดิม ส่งผลให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้ภาษา Python ได้หลายรูปแบบและสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างหลากหลาย

Code genius กับการเรียน Python ออนไลน์ 

ทาง Code Genius มีคอร์สการเรียน Python ออนไลน์ 2 คอร์สคือ

1. Pre-Python อายุตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป เพื่อปูพื้นฐานการเรียน Python อย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นเรียน Python แบบ Block Base Programming เป็นอันดับแรก Coding เนื้อหาในแต่ละคาบจะเน้นการฝึกฝนผ่านการทำ Project ที่ใช้งานได้จริง หรือที่เรียกว่า Project-Base Study น้อง ๆ จะได้ฝึกฝนการคิด กระบวนการการแก้ปัญหา (Algorithm) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน Python แบบ Text-Base Programming ได้ในอนาคต

2.2. Python Basics อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่เคยเรียน Coding มาพอสมควร หรือเรียน Computational Thinking และ Pre-Python มาก่อนแล้ว โดยเป็นหลักสูตร Python ออนไลน์ที่เน้นไปที่การวางรากฐานและโครงสร้าง Text-Base Programming อย่างถูกต้อง ผ่านโจทย์ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง