Micro: bit ออนไลน์ คืออะไร และ ทำอะไรได้บ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

Micro: bit คือการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ Coding ให้กับน้อง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติและใช้อุปกรณ์จริงในการสร้างผลงาน

Category :

เรียน Microbit ออนไลน์

Micro: bit ออนไลน์

Micro: bit เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ขนาดเล็กที่สามารถป้อนคำสั่งคอมพิวเตอร์ลงไปได้ ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนรู้ในนักเรียนอายุประมาณ 11-12 ปีเป็นหลัก กิจกรรมการเรียนรู้ Micro: bit เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่สร้างให้บรรยากาศภายในห้องเรียนเกิดความสนุกสนาน ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเชื่อมต่อวงจรและการป้อนคำสั่งโดยการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย และได้ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์จริงในการเรียนรู้

Microbit
ขอบคุณภาพจาก : unsplash

ที่มาของ Micro: bit

Micro:bit ผลิตโดย element14 ซึ่งในโครงการได้จัดทำบอร์ด Micro:bit ขึ้นมาแจกให้กับนักเรียนใน

ประเทศอังกฤษจำนวน 1 ล้านบอร์ดโดยโครงการผลิต ทดลอง และพัฒนา Micro: bit นี้ทางสถานีโทรทัศน์ BBC ได้สนับสนุนงบประมาณในการผลิต Micro: bit เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในประเทศอังกฤษ

และก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ BBC ได้จัดทำคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Micro ที่ผลิตโดย Acore แล้วแจกให้กับเด็ก ๆ ในประเทศอังกฤษในปี 1980 ซึ่งผลการดำเนินโครงการทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้นมีแนวโน้มทำธุรกิจด้าน IT ในปัจจุบันซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษในขณะนี้ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งนี้ทางสถานีโทรทัศน์ BBC จึงหวังว่าบอร์ด Micro: bit จะให้ผลแบบเดียวกัน

จุดเด่นของ Micro: bit

Micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีจุดเด่นด้านการเขียนโปรแกรมที่ง่ายเหมาะกับการฝึกเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยใช้ภาษาบล็อกแล้วแปลงออกมาเป็นภาษา JavaScript หรือ Python เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเขียนโปรแกรมมาก  เนื่องจากการใช้งานจะใช้การลากบล็อก (Block) มาวางเพื่อเขียนโปรแกรม แล้วสามารถสลับหน้าไปดูโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจการเขียนโปรแกรมเทียบกับบล็อกคำสั่งได้ ซึ่งหมายความว่าหากสามารถเขียนโปรแกรมในรูปบล็อกได้ก็จะสามารถเขียนโปรแกรมในรูปของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ตัวบอร์ด Micro: bit มาพร้อมกับชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีบลูทูธในตัว มีเซ็นเซอร์วัดความเอียง (Accelerometer) และเซ็นเซอร์แม่เหล็กโลกหรือเข็มทิศ (Magnetometer) มีหลอด LED 25 ดวง แสดงผลแบบ Dot matrix และสวิตซ์กดติดปล่อยดับ 3 ตัว บอร์ด Micro: bit ถูกออกแบบให้เขียนโค้ตและคอมไพล์ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้หลายระบบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (ใช้ได้ทั้ง android, iOS)

บอร์ด Micro:bit มีคุณสมบัติทางเทคนิคอีก ดังนี้

• ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex 32 บิต 

• หน่วยความจำแรม 16 กิโลไบต์  

• รองรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธ 4.0 ใช้พลังงานต่ำ 

• มี LED บนบอร์ด 25 ดวง (5×5) 

• มีสวิตช์แบบปุ่มกดบนบอร์ด 3 ตัว 

• มีโมดูลเข็มทิศ 

• มีโมดูลตรวจจับความเอียง 

• มีพอร์ตอะนาลอกและดิจิตอล 3 พอร์ต 

• มีจุดต่อจ่ายไฟบนบอร์ดและคอนเน็กเตอร์สำหรับต่อกะบะถ่าน 3 โวลต์ 

• ใช้แหล่งจ่ายไฟตรง 3 โวลต

ซึ่งการที่ Micro: bit มีองค์ประกอบที่หลากหลายและสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบและส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัด 

ปูพื้นฐานให้นักประดิษฐ์ตัวน้อยด้วย Micro:bit

อย่างที่ได้กล่าวไปว่า Micro:bit เหมาะกับการเรียนรู้ Coding พื้นฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโปรเจคที่สามารถจับต้องได้จริง อย่างเช่นการต่อวงจรไฟฟ้า การใช้งานในการป้อนโปรแกรมให้สามารถตรวจจับหรือเป็นเครื่องวัดสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดให้น้อง ๆ นำองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป

Micro:bit สื่อการเรียนรู้ Coding พื้นฐาน

Micro:bit มีจุดเด่นด้านการเขียนโปรแกรมที่ง่าย เหมาะกับการเรียนรู้ Coding พื้นฐานที่จะช่วยสร้างเสริมทักษะทางการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผนวกกับการที่น้อง ๆ สามารถสร้างชิ้นงานที่จับต้องได้ขึ้นมาเองโดยใช้บอร์ด Micro:bit เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ซึ่งมีความสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพได้อย่างดี

Micro:bit เสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์

เนื่องจากการเรียนรู้โดยมีบอร์ด Micro:bit เป็นสื่อกลางนั้นเป็นการเรียนรู้ที่น้อง ๆ จะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จึงไม่เพียงแค่เสริมสร้างทักษะ Coding เท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ที่น้อง ๆ จะได้ริเริ่มหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในความคิดให้เกิดขึ้นจากความสามารถของบอร์ด Micro:bit จนสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้นั่นเอง

ผลงานจากการสร้างสรรค์ Microbit
ขอบคุณภาพจาก : unsplash

เริ่มเรียน Micro: bit พื้นฐานอย่างไรได้บ้าง

เนื่องจากบอร์ด Micro: bit “มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรแกรมสูง” จากความสามารถที่รองรับการพัฒนาโปรแกรมได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น JavaScript Block Editor, ภาษา Python และ ภาษา C/C++ น้อง ๆ สามารถเลือกพัฒนาโปรแกรมได้ตามรูปแบบภาษาที่ตนเองถนัดและสนใจโดยในแต่ละภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนั้นจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป

โดยโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมลงบนบอร์ด Micro: bit ส่วนใหญ่จะเป็น Online Editor คือโปรแกรมเขียนคำสั่งที่สามารถเรียกใช้งานได้ผ่าน Internet Browser (Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari) ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

Micro: bit สามารถสร้างเกมได้ง่าย ๆ มีแค่ความรู้พื้นฐานก็สามารถทำได้

หากน้อง ๆ มีจินตนาการและมีทักษะในการประดิษฐ์ประดอย ก็สามารถประยุกต์บอร์ด Micro: bit ให้เป็นกิจกรรม เกม Micro: bit ได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีความรู้พื้นฐานในการโค้ดดิ้งหรือป้อนคำสั่งก็สามารถสร้างเกมสนุก ๆ ไว้เล่นกับเพื่อน ๆ ได้แล้ว

1.เกมฝึกยิงเป้า ใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านอย่างกระดาษแข็ง ลวดโลหะ แผ่นอะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมฟอยทำอาหาร ในกิจกรรมเกมนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การฝึกต่อวงจรและประดิษฐ์เป้าด้วยตนเอง โดยเขียนโค้ดคำสั่งใช้บอร์ด Micro: bit เป็นบอร์ดนับคะแนน เป็นกิจกรรมที่ฝึกความคิดสร้างสรรค์และยังฝึกการเรียนรู้โค้ดดิ้งไปในตัวอีกด้วย ในการเล่นใช้เพียงหนังยางและกระดาษแข็งแผ่นเล็ก ๆ เป็นอุปกรณ์ในการยิงให้เข้าเป้าเท่านั้น

วิธีการทำเกมฝึกยิงเป้า https://th.cytron.io/tutorial/build-a-shooting-game-using-micro:bit

เกมเป่ายิงฉุบ
ขอบคุณภาพจาก : unsplash

2.เกมเป่ายิงฉุบ เป็นเกมง่าย ๆ ที่น้อง ๆ ส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยเราจะป้อนคำสั่ง บอร์ด Micro:bit ว่าเมื่อเขย่าแล้วให้ทำการสุ่มที่จะแสดงรูปเป็น ค้อน กรรไกร หรือกระดาษ

วิธีการทำเกมเป่ายิงฉุบ https://bit.ly/3NBvqLF

หากสนใจการเรียนรู้ coding ไม่ได้มีแค่ Micro: bit อย่างเดียว

ถึงแม้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ Micro: bit จะส่งเสริมทักษะการ Coding ของน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดีนั้น การส่งเสริมทักษะ Coding ไม่เพียงมีแค่การเรียนรู้ Micro: bit เพียงเท่านั้น เพราะการฝึกฝนทักษะ Coding สามารถในรูปแบบอื่นได้อีกมากมายเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การเรียน Scratch ออนไลน์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ Coding ขั้นพื้นฐานที่โปรแกรมถูกออกแบบอย่างลดทอนให้อยู่ในรูปแบบกราฟฟิกที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ Python ออนไลน์ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบส่งผลให้น้อง ๆ สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมายในอนาคต เป็นต้น

Scratch ออนไลน์

การเรียน Scratch ออนไลน์ก็เป็นการฝึกทักษะ Coding พื้นฐานที่เป็นรูปแบบ Block programming เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ลดทอนอยู่ในรูปแบบกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย ช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์คำสั่ง ผนวกกับการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานต่าง ๆ เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสริมสร้างแนวคิดทางวิทยาการคำนวณ การคิดอย่างมีระบบและการคิดโดยใช้หลักเหตุผลควบคู่กันไปในการสร้างผลงาน

นอกจากนี้โปรแกรม Scratch สามารถใช้งานได้ในทุกแพลตฟอร์มทุกที่ทุกเวลาบนเว็บเบราว์เซอร์ เนื่องจากเป็นการทำงานและบันทึกข้อมูลบนคลาวน์จึงทำให้ข้อมูลนั้นเชื่อมต่อกันหมด และไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมก็สามารถทำกิจกรรมเรียนรู้ Scratch ได้แล้วนั่นเอง

Python ออนไลน์ 

Python ออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจด้าน Coding โดย Python คือภาษาโปรแกรมที่มีรูปแบบการสร้างตัวแปรแบบ Dynamic เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อนของการเขียนโปรแกรมระดับสูงในยุคแรก ดังนั้น จึงเป็นภาษาเขียนโปรแกรมคอมพิวเอตร์ชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้สำหรับมือใหม่และยังมียังมี Library เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ที่เป็นตัวช่วยในการ Coding ให้ใช้มากมาย ซึ่งในปัจจุบันภาษา Python สามารถใช้งานได้ผ่านระบบออนไลน์ 

สรุป

Micro: bit เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ขนาดเล็กที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ Coding หลากหลายรูปแบบและยังฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการประดิษฐ์ประดอยซึ่งสามารถต่อยอดให้เป็นทักษะการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อีกมากมายในอนาคต มีจุดเด่น คือ สามารถออกคำสั่งได้โดยการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในรูปแบบ Block programming และยังสามารถแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อีกอย่างหลากหลาย 
นอกจากการเรียนรู้ Micro: bit ที่ส่งเสริมทักษะ Coding แล้วนั้น น้อง ๆ สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ Coding ได้ผ่านการเรียนรู้รูปแบบอื่นอย่าง Scratch ออนไลน์ และ Python ออนไลน์ ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะได้มีความรอบรู้ในหลาย ๆ ด้านและสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายภายในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง