Resilience Mindset ล้มแล้วลุกเร็ว ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมี !!!

Resilience Mindset คือ ทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตในยุคใหม่ที่ทำให้บุคคลมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Category :

Resilience

Resilience Mindset ล้มแล้วลุกเร็ว ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมี !!!

ในปัจจุบันที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิตกลายเป็นยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคที่หลาย ๆ คนตั้งรับกันแทบไม่ทัน ดังนั้น น้อง ๆ ที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์จึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการคิดแบบ Resilience Mindset ซึ่งเป็นทักษะใหม่ในทศวรรษที่ 21

Resilience Mindset คืออะไร ?

Resilience คือ ความสามารถในการพาตัวเองกลับสู่สภาวะเดิมด้วยความสามารถในการปรับตัว (Resilience mindset) สามารถยกตัวอย่างเพื่อขยายความให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า เมื่อน้อง ๆ เผชิญกับเหตุการณ์หรือปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อร่างกายและจิตใจ ถ้าหากน้อง ๆ มี Resilience Mindset น้อง ๆ จะสามารถจัดการรับมือกับผลกระทบเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง และไม่กระทบภาระหน้าที่ส่วนอื่น ๆ

Resilience หมายถึง กระบวนการที่เป็นส่วนช่วยในการปรับตัวและทำให้เราสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรค ความยากลำบาก เรื่องท้าทาย การถูกกระทบกระเทือนจิตใจ ภัยคุกคาม โศกนาฏกรรม หรือความเครียดสะสมจากงานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ได้เตรียมใจไว้แล้วหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว Resilience หรือ ความสามารถในการฟื้นตัวนี้ มักจะมาพร้อมกับความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในเรื่องต่าง ๆ นั่นเอง

ทำไม ? Resilience Mindset กลายเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของคนทำงานยุคนี้

ความสำคัญของการมี Resilience mindset ก็คือ หากมีทักษะนี้ จะช่วยทำให้น้อง ๆ มีความแข็งแกร่ง สามารถรับมือกับเรื่องราวอุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแค่ในด้านการใช้ชีวิตเท่านั้น แต่ในด้านการทำงาน Resilience mindset ก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากบางครั้งน้อง ๆ อาจต้องรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าหรือเรื่องราวของการทำงานที่ไม่เป็นไปตามแผนอย่างกะทันหัน ซึ่ง Resilience mindset จะช่วยให้น้อง ๆ มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ทั้งในเรื่องของแผนงาน รวมไปถึงการจัดการสภาวะทางด้านอารมณ์นั่นเอง

บุคคลที่มี Resilience Mindset มีลักษณะเป็นอย่างไร

ในปัจจุบันองค์กรรวมถึงสถานศึกษาต่าง ๆ เริ่มมีการขับเคลื่อนและเสริมสร้างให้บุคคลในองค์กร พนักงานหรือนักเรียน-นักศึกษามี Resilience mindset เพราะความสำคัญของทักษะนี้คือ เป็นทักษะที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตไปจนถึงการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรหรือธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสังเกตบุคคลที่มีแนวคิด Resilience mindset มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นจะมีลักษณะดังนี้ 

1.Face Down Reality : การยอมรับความเป็นจริง 

2.Search For Meaning : ความกล้าที่จะทบทวนตัวเอง 

3.Continually Improvise : การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มี

Face Down Reality : การยอมรับความเป็นจริง

การสร้างเสริมแนวคิด Resilience mindset คือน้อง ๆ ต้องฝึกเผชิญหน้ากับความจริงให้ได้เป็นอันดับแรก เพื่อหาสาเหตุต้นตอของปัญหา เพราะการแก้ปัญหาที่ดีนั้น น้อง ๆ จะต้องมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาให้ได้ก่อน ซึ่งการโทษสิ่งต่าง ๆ เมื่อพบเจอปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ แต่สิ่งที่ควรทำอันดับแรกคือน้อง ๆ ควรรีบหาวิธีแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดซึ่งเป็นการมองหาสาเหตุอย่างรอบด้าน 

หากน้อง ๆ มีแนวคิด Resilience mindset น้อง ๆ จะไม่ด่วนตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วเพราะเป็นการฝึกให้น้อง ๆ สามารถยอบรับความจริงกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนั่นเอง

Search For Meaning : ความกล้าที่จะทบทวนตัวเอง 

เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ การมี Resilience mindset จะช่วยให้น้อง ๆ รู้จักการหันมาตั้งคำถามและทบทวนตัวเองเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในอดีตหรือจุดอ่อนของตนเอง ช่วยให้สามารถนำมาพัฒนาได้อย่างตรงจุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งลักษณะสำคัญของผู้ที่มี Resilience mindset

นอกจากจะต้องทบทวนในเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ต่อมาคือการทบทวนในเรื่องของปัจจุบันอย่างการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วันเพื่อปรับปรุงจุดที่บกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และฝึกฝนความยืดหยุ่นและการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่เสมอ อีกทั้งช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างมีระบบ ช่วยให้สะสางและทำงานตามภาระหน้าที่เป็นได้อย่างรวดเร็วขึ้น เมื่อน้อง ๆ มี Resilience mindset ที่เป็นทักษะเสมือนเกราะป้องกันความเครียดแล้วนั้น การเติบโตของน้อง ๆ ในเวลาต่อมาก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

Continually Improvise : การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มี

เมื่อเห็นจุดที่ตนเองบกพร่องแล้ว บุคคลที่มี Resilience mindset จะนำจุดอ่อนที่บกพร่องเหล่านั้นไปพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ตนเองฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤติที่กำลังเผชิญอยู่ได้ เพราะการทำสิ่งเดิม ๆ ที่เป็นจุดบกพร่องซ้ำ ๆ ในเหตุการณ์หรือบริบทที่เปลี่ยนไปแล้วอาจจะไม่ส่งผลดี ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนไปตามโอกาสเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่านั่นเอง

วิธีการพัฒนา Resilience Skill ของตัวเอง

Resilience Skill เรียกได้ว่าเป็นทักษะที่ไม่หยุดนิ่ง และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น เมื่อเจอสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว แต่นอกจาก Resilience Mindset ที่เป็นทักษะสำคัญยังมีปัจจัยเสริมอื่น ๆ อีกที่เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะนี้ของเราให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยสามารถสร้างเสริมและพัฒนาได้ดังนี้

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนั้นน้อง ๆ จะต้องพบเจอกับผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน คุณครู อาจารย์ ไปตลอดจนเติบโตไปอยู่ในสังคมการทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนมากมาย ดังนั้น การเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะเป็นการช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นและผู้ร่วมงาน ช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความจริงทุกคนในสังคมก็ย่อมมีความรับผิดชอบและหน้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น น้อง ๆ จึงควรที่จะพึ่งตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก โดยพยายามรับผิดชอบภาระหน้าที่ของตัวเองให้ดีเสียก่อน อย่าคาดหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงแค่ในส่วนของการทำหน้าที่เท่านั้น แต่รวมไปถึงการแก้ปัญหาเวลามีอุปสรรคเกิดขึ้นด้วย น้อง ๆ ต้องพยายามแก้ไขมันด้วยตัวเอง หากน้อง ๆ ผ่านมันไปได้ก็จะกลายเป็นความภาคภูมิใจแก่ตัวเองในที่สุด

มองหาความสำเร็จในอนาคต

การตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่น้อง ๆ ควรทำเพื่อกำหนดทิศทางสู่ความสำเร็จและเป็นแรงกระตุ้นให้สามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคที่กำลังเผชิญไปได้และก้าวไปยังเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ถึงแม้ว่าบางครั้งการที่น้อง ๆ พยายามแต่ไม่สำเร็จก็ไม่ได้แปลว่าล้มเหลวเสมอไป แต่มันคือโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และนำมาพัฒนาต่อ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมทักษะ Resilience Skill ในการนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตอีกด้วย

หาโอกาสพัฒนาตนเอง

การที่น้อง ๆ หาโอกาสพัฒนาตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเช่นกันเนื่องจากคนที่ไม่หยุดนิ่งและพัฒนาตนเองอยู่เสมอมักจะมีโอกาสก้าวหน้ากว่าคนอื่นในสังคมซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการดำเนินชีวิต  ซึ่งน้อง ๆ ควรหาโอกาสพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องจิตใจ กระบวนการทางความคิด ไปจนถึงด้านการจัดการกับอารมณ์เพื่อให้เกิด Resilience Skill ไปตลอด

สรุป

บุคคลที่มี Resilience mindset ไม่ใช่คนที่อดทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างล้มเหลวแล้วไม่ปริปากบ่น ก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมไป แต่ที่จริงแล้วบุคคลที่มีแนวคิด Resilience คือ คนที่สามารถพักฟื้นตัวเองได้เร็วและถูกวิธีเมื่อเจอกับการเปลี่ยนแปลง อุปสรรคต่าง ๆ หรือเผชิญกับความล้มเหลว เพื่อที่จะพร้อมกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นทักษะที่ควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่การกระทำเพียงชั่วคราว โดยต้องเริ่มตั้งแต่การยอมรับความจริง คิดทบทวนตนเองเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง