เรียน Coding ที่ไหนดี? แนะนำโรงเรียนสอน coding สำหรับเด็ก

โรงเรียนสอน coding สำหรับเด็ก กับแนวทางการสอนแบบ project based learning คือการสอนที่เน้นเรียนรู้จากการทำผลงานเป็นหลัก การเรียนรู้ยุคใหม่

Category :

Coding for Kids

เรียน Coding ที่ไหนดี? แนะนำโรงเรียนสอน coding สำหรับเด็ก 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ทักษะที่สำคัญสำหรับการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก

ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 การ Coding  นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของน้อง ๆ ในทุก ๆ ด้านจนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาเขียนโค้ดกลายเป็นภาษาสากลและทักษะแห่งอนาคตที่เด็กยุคใหม่ต้องมี 

ดังนั้น การเรียน coding สำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกฝนการคิดตามหลักการคิดเชิงคำนวณโดยใช้แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งสามารถฝึกฝนได้ผ่านการฝึกแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้วิธีตามการเขียนอัลกอริทึมทีจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

นอกจากนั้นการเรียนรู้ในรูปแบบ project based learning ก็เป็นการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพื้นฐานการเขียนโปรแกรมให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดีเพราะการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะทำให้น้อง ๆ ได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและฝึกแยกย่อยปัญหาเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขให้ถูกจุด ซึ่งวิธีการเหล่านี้นั่นเองเป็นพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างทักษะที่ดีในการเติบโตและใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน

เรียน coding สำหรับเด็กมีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการเรียนเขียนโค้ดนั้นเป็นการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญในการเติบโตและใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล การเรียน coding สำหรับเด็กไม่เพียงแค่เรียนไปเพื่อใช้ออกคำสั่งคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์เท่านั้น แต่การเรียนโค้ดดิ้งยังสอนให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะหลาย ๆ อย่างที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่น การใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักแนวคิดเชิงคำนวณที่เป็นหลักสำคัญในการเรียนเขียน coding 

นอกจากนั้นการเขียนโค้ดเพื่อสร้างคำสั่งหรือแก้ไขปัญหาที่ทำให้น้อง ๆ ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการกลั่นกรองข้อมูลที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการเติบโตในโลกดิจิตอล 

ซึ่งทักษะต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นเป็นทักษะพื้นฐานที่น้อง ๆ จะได้จากการเรียนเขียนโค้ดและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ในหลากหลายรูปแบบเนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าขึ้นมามีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันนั่นเอง

6 ข้อดีของการเรียน Coding ตั้งแต่เด็ก

ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการเรียน coding สำหรับเด็กนั้นมีข้อดีอย่างไร? เรียน coding ได้อะไร? คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่? เรียนไปแล้วจะนำไปใช้งานได้จริงหรือเปล่า? ในวันนี้ Code Genius จะมาพูดถึงข้อดีที่น้อง ๆ จะได้จากการเรียนภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบกันอย่างกระจ่าง โดยเราได้รวบรวมมา 6 ข้อดีหลัก ๆ ในการที่น้อง ๆ จะได้รับจากการเรียน coding สำหรับเด็ก

1. “การคิดเชิงคำนวณ” เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 

“การคิดเชิงคำนวณ” (Computational Thinking) เป็นสิ่งที่จะสอนให้น้อง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้หลักการย่อยปัญหาและจำแนกแบ่งปัญหาออกเป็นส่วน ๆ และค่อย ๆ แก้ไขไปอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยการฝึกเขียนโค้ดนั้นเป็นการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากการเรียน coding เบื้องต้นไปจนถึงการเขียนโค้ดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนั้นเป็นการฝึกฝนให้น้อง ๆ ได้จดจำรูปแบบและการคิดค้นและทดลองวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบจนประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเป็นการพัฒนารูปเบบความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่น้อง ๆ ไม่ควรมองข้ามเพื่อเติบโตในโลกยุคดิจิตอล 

2. เทคโนโลยีคือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตปัจจุบันและอนาคต

ในปัจจุบันชีวิตรอบตัวของน้อง ๆ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะไปทางไหนอยู่ที่ไหนก็ล้วนถูกแวดล้อมไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่เรียกว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ การเรียน coding สำหรับเด็กตั้งแต่ยังเล็กเป็นการปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ได้มีทักษะที่สำคัญซึ่งเป็นการสร้างสร้างโอกาสด้านเทคโนโลยีที่ดีให้กับเด็ก ๆ 

นอกจากนี้การที่น้อง ๆ มีทักษะการเขียนโค้ดจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อถึงยุคที่ AI เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เมื่อถึงตอนนั้นความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเมอร์ซึ่งเป็นการต่อยอดที่ต้องอาศัยทักษะพื้นฐานอย่างการเขียนโค้ดดิ้งไปประยุกต์ใช้จะมีเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณอย่างแน่นอน

3. การเรียน coding สำหรับเด็กช่วยให้น้อง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพของพรสรรค์ด้านความคิด

การเขียนโค้ดนั้นเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนส่งเสริมให้น้อง ๆ เกิดพรสวรรค์และแสดงความคิดความสามารถอันสร้างสรรค์ออกมาอย่างไม่มีกรอบจำกัด การเรียน coding สำหรับเด็กเป็นการส่งเสริมทักษะด้านความคิดในหลากหลายรูปแบบ นอกจากน้อง ๆ จะได้ฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบแล้ว การเรียน coding ยังส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้อง ๆ ได้อีกด้วย โดยน้อง ๆ จะได้ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์และฝึกจินตนการผ่านการเขียนคำสั่งเพื่อสร้างเกมในโปรแกรมเขียนโค้ดเบื้องต้นโดยใช้ภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง scratch , micro:bit , python 

นอกจากการเขียนโค้ดเกมแล้ว น้อง ๆ ที่สนใจในการสร้างแอนิเมชัน นิทานภาพเคลื่อนไหว และนิทานเสียง น้อง ๆ ก็สามารถสร้างได้เช่นกันโดยใช้ภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กอย่าง Scratch ไม่จำเป็นว่าการเรียน coding สำหรับเด็กจะต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ยากและซับซ้อนเสมอไป 

4. การเรียน coding สำหรับเด็กช่วยส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในชีวิตทุกคนรวมถึงน้อง ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน การทำงาน การสื่อสาร หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ดังนั้น การเรียนเขียนโค้ดสามารถช่วยให้เด็ก ๆ คุ้นเคยกับการทำงานของเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้น้อง ๆ เป็นคนที่มีทักษะพื้นฐานที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชำนาญและคล่องแคล่วรวมไปถึงมีความรอบรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน มีความคิดที่สามารถกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการฝึกเขียนโค้ดได้ดี 

นอกจากนั้นน้อง ๆ ที่เกิดไอเดียหรือมีความชอบทางด้านนี้จะสามารถนำทักษะที่ได้จากการเรียนเขียนโค้ดไปต่อยอดได้อีกมากมาย เช่น การสร้างคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเอง หรือการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ จนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม เป็นต้น

5. การเรียน coding สำหรับเด็กเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่ม STEM Education ให้เข้าใจมากขึ้น และส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาที่ดี

การเรียน coding สำหรับเด็กเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่ม STEM Education ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้กับน้อง ๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญและเนื้อหาภายในวิชาเหล่านั้นมากขึ้น เนื่องจากการเขียน code เป็นการประยุกต์กลุ่มวิชา STEM ศึกษาที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มวิชาที่ซับซ้อนและเข้าใจยากเข้าด้วยกัน แต่การฝึก coding จะเป็นการเรียนรู้ผ่านความสนใจของน้อง ๆ ทำให้เกิดความสนุกและเข้าใจมากขึ้น

นอกจากนั้นการเรียน coding สำหรับเด็กยังช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นผ่านการลงมือทำแทนการท่องจำแบบทั่วไป เนื่องจากจะต้องใช้คำศัพท์ที่เป็นสากลในการ Coding ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำตามคำสั่งของน้อง ๆ นั่นเอง

6. เปิดโอกาสทางด้านอาชีพเพิ่มขึ้นจากการเป็นที่ต้องการอย่างสูงในระยะยาว

การทำงานด้านเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในยุคดิจิตอล นักเทคโนโลยีและสายงานเขียนโปรแกรมที่มีความสามารถย่อมมีโอกาสในการนำทักษะเหล่านั้นไปต่อยอดในสายงานได้อย่างกว้างขวาง

การเรียน coding สำหรับเด็กทำให้น้อง ๆ มีพื้นฐานหรือชุดทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต รวมไปถึงทักษะการเขียน codeที่ได้ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กยังช่วยให้น้อง ๆ สามารถนำไปต่อยอดสร้างซอฟต์แวร์หรือพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง จนสามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ตนเองได้

ถึงอย่างนั้นผู้ปกครองไม่ควรจำกัดว่าต้องการให้น้อง ๆ เรียนโค้ดดิ้งเพียงเพราะมีความคาดหวังให้น้อง ๆ ทำงานเป็นโปรเเกรมเมอร์หรือเดินทางสายเทคโนโลยีในอนาคต ไม่จำเป็นว่าน้อง ๆ จะต้องอยากทำงานในสายอาชีพอะไร แต่ในตอนนี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้แน่นอนแล้วว่าอนาคตในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดล้วนต้องใช้ทักษะด้าน Computational Thinking และการเข้าใจเทคโนโลยีทั้งสิ้น

แนะนำโรงเรียน coding สำหรับเด็กที่มีการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วผู้ปกครองเกิดสนใจและเกิดคำถามว่า โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ใกล้ฉันมีที่ไหนบ้างนะ? เราจะส่งลูกไปเรียนคอมพิวเตอร์ที่ไหนดี? เรามีคำตอบมาให้กับคุณ
สถาบันสอน coding สำหรับเด็ก CodeGenius เน้นให้น้อง ๆ เกิดการเรียน coding สำหรับเด็กผ่านการ บูรณาการวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดพื้นฐานที่ดีสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดได้ในอนาคต Code Genuis มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการสอนเชิงรุกเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ มีหลักสูตรสอนเขียนโค้ดตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึงระดับซับซ้อนที่พร้อมรองรับน้อง ๆ ทุกช่วงวัย

บทความที่เกี่ยวข้อง