อัลกอริทึม คือ? เข้าใจ Algorithm ผ่านตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเด็กๆ

อัลกอริทึม (Algorithm)

เข้าใจทุกแง่มุมของเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้ตัวอย่างอัลกอริทึม ในชีวิตประจําวัน ว่าอัลกอรึทึม คืออะไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

นวัตกรรม (Innovation) การเปลี่ยนแปลงทางความคิด

นวัตกรรม นวัตกรรม (Innovation) การเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคตจากโลกที่หมุนอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการในโลกยุคดิจิตอล

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ และควรส่งเสริมการฝึกฝน Soft Skill ตั้งแต่ยังเล็กเพิ่มเติมจาก Hard Skill เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้กัน

Empathy คือ? 3 วิธีสอนทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้กับเด็ก

Empathy ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่สามารถปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ได้ตั้งแต่ยังเล็ก ทักษะส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมในอนาคตให้ยั่งยืน

สร้างเกม Scratch การเรียนรู้โปรแกรมสร้างเกมเพื่อการศึกษา ฟรี

สร้างเกม Scratch ผ่านการเรียนรู้โปรแกรมสร้างเกมเพื่อการศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้เกมการสอนสนุกๆ ในรูปแบบการสร้างเกม Scratch ง่ายๆ ที่เหมาะกับการศึกษายุคใหม่

Block Programming คืออะไร? มาเริ่มเขียนโปรแกรมง่ายๆด้วย coding สำหรับเด็กกัน!!

Block Programming คือ เครื่องมือในการปูพื้นฐานสำหรับเด็ก หรือ สำหรับผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมง่ายๆ ถูกออกแบบมาเหมือนการต่อจิ๊กซอ เด็กๆเข้าใจง่าย