AI ช่วยสร้างคืออะไร ?

เข้าใจความสำคัญของการมี ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการพูดถึงประโยชน์ของการมี AI และวิธีการสร้างสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา เสียง ภาพ และ การสร้างวิดีโอ

Category :

Generative AI

AI ช่วยสร้างคืออะไร ?

AI ช่วยสร้าง คือ ปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาและแนวคิดใหม่ ๆ รวมถึงสามารถสนทนาโต้ตอบและช่วยค้นหาหรือสร้างสรรค์ เรื่องราว รูปภาพ วิดีโอ และเพลง โดยใช้ข้อมูลมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ พยายามที่จะเลียนแบบสติปัญญาของมนุษย์เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลในแบบที่ต่างจากเดิม

4 เหตุผลที่ทำให้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สำคัญ

ความสำคัญของ AI ช่วยสร้าง คือ การช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการนำองค์ความรู้เดิมมาประยุกต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการดึงดูดความสนใจและจินตนาการของผู้คนได้อย่างกว้างขวางแต่ก็ควรคำนึงถึงข้อจำกัดในด้านของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในการใช้งานเช่นกัน

1. เป็นส่วนสำคัญในงานวิจัยต่าง ๆ

AI ช่วยสร้างเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่ได้จากการสำรวจโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้การทำงานวิจัยที่มีการค้นพบแนวโน้มและรูปแบบของข้อมูลใหม่ ๆ ที่อาจไม่ชัดเจนนัก สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสรุปเนื้อหา หรือเส้นทางวิธีการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และช่วยในการระดมความคิดและสร้างเอกสารโดยละเอียดจากข้อมูลบันทึกการวิจัย จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี AI ช่วยสร้างนั้นมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างมาก

2. เพิ่มประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน

เทคโนโลยี AI ช่วยสร้างสามารถตอบสนองต่อการสนทนาของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ธุรกิจต่าง ๆ  จึงนำมาช่วยในการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการบริการลูกค้า ซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะตอบโต้บทสนทนาได้แล้วยังสามารถปรับรูปแบบการสนทนาและการบริการให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้อีกเช่นกัน

3. ตัวช่วยในการบริการจัดการและการวิเคราะห์การเงินในเชิงธุรกิจ

AI ช่วยสร้าง สามารถปรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณให้เหมาะสมได้จากการทำงานของแมชชีนเลิร์นนิง (ML) และปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยในการบริการจัดการและวิเคราะห์การเงินในเชิงธุรกิจจากฐานข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นมีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสายธุรกิจไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรม การตลาด การบริการลูกค้า การเงิน และการขาย

ภาพประกอบ: การใช้ AI ในการบริการจัดการและการวิเคราะห์การเงินในเชิงธุรกิจ

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/photos/a-person-sitting-at-a-table-with-a-laptop-oUbzU87d1Gc

4. สร้างประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจ และช่วยให้งานพัฒนาไปอีกขั้นของความสำเร็จ

โมเดล AI ช่วยสร้างเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจของพนักงานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีส่วนช่วยให้การดำเนินงานถูกพัฒนาไปอีกขั้นของความสำเร็จ จากความสามารถวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ของพนักงานและทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร 

AI ช่วยสร้างจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างไร

เทคโนโลยี AI ช่วยสร้างทำงานโดยใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง ซึ่งเป็นโมเดลที่มีขนาดของข้อมูลใหญ่มากซึ่งเป็นการป้อนข้อมูลในจำนวนมหาศาลให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเองโดยลอกเลียนการทำงานจากสมองของมนุษย์ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบได้ทั้งในทางดีและร้ายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. สื่อและความบันเทิง

การใช้เทคโนโลยี AI ช่วยสร้างเป็นเครื่องมือผลิตเนื้อหาในอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง ตั้งแต่แอนิเมชันและสคริปท์ไปจนถึงภาพยนตร์เต็มเรื่อง ช่วยให้เกิดความแปลกใหม่โดยใช้ต้นทุนและเวลาเพียงเศษเสี้ยวของการผลิตแบบดั้งเดิม โดย AI ช่วยสร้างส่งผลต่อสื่อและความบันเทิง ดังนี้

  • ศิลปินหรือผู้ผลิตสามารถเติมเต็มและปรับปรุงผลงานได้โดยการใช้เทคโนโลยี AI ช่วยสร้างมาเป็นตัวช่วยในการทำงาน
  • องค์กรสื่อสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ชมโดยนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเพื่อเพิ่มรายได้
  • บริษัทเกมสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อสร้างเกมใหม่และอนุญาตให้ผู้เล่นสร้างอวาตาร์ได้

2. ยานยนต์และการผลิต

ในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถใช้ AI ช่วยสร้างได้ในวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิศวกรรมไปจนถึงประสบการณ์ในการขับขี่และการบริการลูกค้า อุตสาหกรรมรถยนต์ใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลช่วยปรับการออกแบบชิ้นส่วนเชิงกลให้เหมาะสมเพื่อลดแรงต้านในการออกแบบยานพาหนะและยังคงลักษณะที่สวยงาม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 

นอกจากนี้ ในด้านการบริการก็สามารถใช้ AI ในการตอบสนองที่รวดเร็วสำหรับคำถามทั่วไปของลูกค้า และระหว่างนั้นก็สามารถสร้างบทสนทนาที่ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อสร้างการออกแบบวัสดุ ชิป และชิ้นส่วนใหม่ได้โดยใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อประมวลผลปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและลดต้นทุนการผลิต

ภาพประกอบ: การใช้ AI ในอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิต

ขอบคุณภาพจาก https://images.unsplash.com/photo-1547143379-3374bbefa14a?w=700&auto=format&fit=crop&q=60&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8N3x8dmVoaWNsZXxlbnwwfHwwfHx8MA%3D%3D

3. บริการทางการเงิน

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ช่วยสร้างเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและยังสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นได้อีกเช่นกัน

  • สถาบันการเงินสามารถใช้แชทบอทจากเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างคำแนะนำผลิตภัณฑ์และตอบสนองต่อการสอบถามของลูกค้า ซึ่งบริการเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
  • สถาบันสินเชื่อสามารถติดตามการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ AI วิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลและประวัติการทำธุรกรรมในเวลาที่ผ่านมา สำหรับตลาดที่ยังตอบสนองทางการเงินได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา
  • ธนาคารสามารถใช้ AI ในการตรวจจับการฉ้อโกงในค่าสินไหมทดแทน บัตรเครดิต และสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว
  • บริษัทด้านการลงทุนสามารถใช้ความสามารถของ AI ช่วยสร้างในการให้คำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคลที่ปลอดภัยกับลูกค้า

4. การดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

การเร่งการค้นพบและวิจัยยาต่าง ๆ ในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น AI ช่วยสร้างมีส่วนช่วยในการทำงานเป็นอย่างมากโดย AI จะใช้ข้อมูลที่มีในการสร้างลำดับโปรตีนใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการออกแบบแอนติบอดี เอนไซม์ วัคซีน และยีนส์บำบัด โดยบริษัทสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพสามารถใช้ AI ช่วยสร้างในการออกแบบลำดับยีนสังเคราะห์สำหรับใช้งานด้านชีววิทยาเพื่อสังเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างของเมตาบอลิซึมเพื่อให้เกิดเป็นตัวยาหรือการรักษาวิธีใหม่ ๆ นั่นเอง

นอกจากนี้ AI ช่วยสร้างยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยและออกแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพให้เหมาะสม ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้ AI จำลองการทดลองทางคลินิกหรือศึกษาโรคหายากโดยไม่ต้องเข้าถึงทรัพยากรขนาดใหญ่ในโลกจริง

ภาพประกอบ: การใช้ AI ในการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/photos/black-and-silver-laptop-computer-on-brown-wooden-table-0jTZTMyGym8

สรุป

คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ช่วยสร้างที่ทำงานโดยมีแมชชีนเลิร์นนิงเป็นขั้นตอนการประมวลผลมาเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในธุรกิจได้อย่างมากมาย โดยสามารกอ่านประโยชน์ของ AI เพิ่มเติมได้ที่บทความ 8 ตัวอย่างของเทคโนโลยี AI และเนื่องจากการใช้ AI นั้นทำให้ความสะดวกในการดำเนินงานต่าง ๆ ง่ายขึ้นอีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้อย่างดี ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ หันมาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เช่นกันและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง