คิดได้ แก้ไขเป็น ปั้นนวัตกรตัวน้อยที่ Code Genius

เราวางแผนเสริมพัฒนาการด้านทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คุณแม่ที่กังวลกับอนาคตของลูก หมดห่วง และให้ลูกพร้อมกับโลกแห่งอนาคต

0
+
ผู้ปกครองไว้ใจให้ลูกมา เรียนกับ Code Genius
0
%
นักเรียนนำความรู้ไปต่อยอดได้จริง
0
+
โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติชั้นนำที่นำหลักสูตรไปปรับใช้

Featured in

Code Genius สร้าง 3 ทักษะแห่งอนาคต ให้เด็กเติบโตก้าวทันโลก

ทักษะการคิด (Think)

พัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นตรรกะและเป็นระบบ ให้เด็กพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคต

ทักษะการแก้ปัญหา (Solve)

สร้างทักษะการแก้ปัญหาโดยการย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็กๆที่สามารถบริหารจัดการได้

ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovate)

การให้เด็กฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เราฝึกให้เด็กคุ้นชินกับเทคโนโลยีและช่วยให้เด็กเป็นผู้นำแห่งเทคโนโลยีในอนาคต

หลักสูตรแกนหลักของ Code Genius

หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะ “Code Genius” ซึ่งคือทักษะในการคิด แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เด็กมีทักษะในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต และให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มอย่างประสิทธิภาพ เรามุ่งมั่นและ

Little Genius
อายุ 4 - 6 / 6 - 8

"ปลูกฝังทักษะ Code Genius ขั้นพื้นฐานให้กับเด็กน้อยช่างจินตนาการผ่านกิจกรรมต่างๆ"

Genius Explorer
อายุ 5 - 7 / 7 - 10

"สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ออกค้นหาและสำรวจผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าตื่นเต้น เพื่อพัฒนาทักษะ Code Genius ให้เก่งยิ่งขึ้น"

Genius Explorer +
อายุ 9 - 11

"กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดทักษะ Code Genius ออกแบบ วางแผน และลงปฏิบัติเองทุกชั้นตอน เพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านนวัตกรรม"

Genius Innovator
อายุ 7 - 9 / 10 - 12

"ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ให้สามารถนำทักษะ Code Genius มาปรับใช้ได้อย่างมั่นใจผ่านกิจกรรมที่ท้าทาย"

Genius Innovator +
อายุ 10 - 13

"เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอด้วยทักษะ Code Genius ที่ปลูกฝังมา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่ซ้ำใคร"

พัฒนาทักษะการคิดไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มตอนนี้

ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และอีกหลายคนที่มาเรียน Code Genius เห็นถึงความสำคัญของการเสิรมสร้างทักษะด้านการคิดเพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กพร้อมกับโลกที่ต้องพึ่งพาทักษะด้านการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทำไมต้องเรียนที่ Code Genius ?

สถาบันสอนทักษะการคิดด้วย Coding

สอนโดยครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เรียนแบบ Active Learning และเป็นระบบ

เรียนจบ มี Project ยื่นเรียนต่อสถาบันชั้นนำ

อย่าเชื่อแค่ที่เราบอก ฟังเสียงผู้ปกครองและน้องๆที่เรียน Code Genius

เพิ่มทักษะ Code Genius ให้ลูกได้แล้ววันนี้