เรียน Coding ในไทย และ การสร้างเส้นทางการเรียนรู้ตามความสนใจในแต่ละวัย

เรียน Coding ในไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากสำหรับทุกเพศและวัยที่ต้องการสร้างอนาคตในยุคดิจิทัลของเรา ที่ Codegenius เราเสนอแนวทางการเรียนรู้ตามความสนใจในแต่ละวัยเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะและเปิดโอกาสในอนาคต

Category :

เรียน Coding ในไทย

เรียน Coding ในไทย และ การสร้างเส้นทางการเรียนรู้ตามความสนใจในแต่ละวัย

https://images.unsplash.com/photo-1542831371-29b0f74f9713?q=80&w=1740&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

เรียนcodingในไทยเพื่อการพัฒนา

ในปัจจุบัน เกิดกระแสการตระหนักรู้ในการเรียนการสอนเรื่อง Coding ในประเทศไทยอย่างมาก ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ กำลังเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลังของทศวรรษที่ผ่านมา โดยการเรียน Coding ในไทย มีสถาบันและแหล่งความรู้หลายแหล่งที่น่าสนใจสำหรับการศึกษา Coding ทั้งในรูปแบบของหลักสูตรที่มีกำหนดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ

และแบบเรียนออนไลน์ที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละวัย เพื่อพัฒนาเด็กและผู้มีความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ที่มาและความสำคัญของการศึกษา coding ในปัจจุบัน

https://images.unsplash.com/photo-1623479322729-28b25c16b011?q=80&w=1740&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

เรียนcodingในไทยสำคัญ

การเรียน Coding ในไทย มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลอย่างมาก ด้วยการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวมนุษย์นั้น กำลังส่งผลต่อทิศทางของการศึกษาและการทำงานประกอบอาชีพอย่างมาก ดังนั้นจึงสามารถทำการกล่าวได้ว่า การสอน coding มีผลต่อการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มาก่อน ดังนั้นทุกคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการพัฒนาความรู้ทักษะทางการเขียนโปรแกรม (Coding) ให้เกิดความเชี่ยวชาญ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังประกอบอาชีพโดยทั่วไป หรือนักเรียนนักศึกษายุคใหม่ที่กำลังจะก้าวสู่วัยทำงาน โดยการเรียน Coding ในไทย นั้นมีทางเลือกทางการศึกษา  และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะในสถาบันต่าง ๆ  หรือการพัฒนาด้วยการสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง

หลักสูตรเรียน coding ในไทยสำหรับผู้เริ่มต้น

https://images.unsplash.com/photo-1605711285791-0219e80e43a3?q=80&w=1738&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

เรียน coding ในไทยเริ่มต้น

การสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่อนุบาล ด้วยการใช้เกมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน  และเมื่อเด็กโตขึ้นก็สามารถให้โอกาสเข้าร่วมคอร์สหรือกิจกรรมที่เปิดให้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระยะยาวและมีความสุขในขณะเรียนรู้ รวมถึงผู้ใหญ่ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะในการ Coding ก็เช่นกัน

ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นผู้ที่สนใจสามารถเริ่มการเรียนและพัฒนาทักษะ ด้วยหลักสูตรเรียน coding ในไทย ได้จากแพลตฟอร์มเหล่านี้


1. Scratch แพลตฟอร์มที่มึความน่าสนใจและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการ coding ได้เป็นอย่างดี เพราะ Scratch นั้นคือโปรแกรม block-programming ที่ผู้ใช้งานสามารถนำกล่องต่างๆที่โปรแกรมออกแบบมาทดแทนคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ นำมาประกอบและต่อคำสั่งให้เกิดโปรแกรมใดขึ้นมาตามความต้องการ โดย Scratch นั้นสามารถทำได้ทั้งโปรแกรม เกมส์ และเนื้อหาทางดิจิตอลที่ไม่ซับซ้อนมาก สามารถสร้างการเรียนรู้ที่เพลิดเพลินและไม่ยากจนเกินไป และยังมีเนื้อหาเรียน coding ในไทย ในหลากหลายชุมชนออนไลน์

2. Microbit ไมโครบิท (Microbit) เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาเรียน coding ในไทยอย่างมากมาย โดยแพลตฟอร์มนี้คือฮาร์ดแวร์บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อสอนการเขียนโค้ดและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเด็กๆ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบีบีซีในสหราชอาณาจักรและมีการเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งสามารถใช้ไมโครบิทเพื่อสร้างโปรเจ็กต์ที่น่าสนใจได้ เช่น การสร้างเกม ควบคุมหุ่นยนต์ หรือสร้างอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ได้อย่างมากมาย 

3. Python แพลตฟอร์มนี้ เป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะสำหรับเด็ก หรือผู้ที่เริ่มต้นในการเรียนรู้ทักษะทางการเขียนโปรแกรม เนื่องจาก Python มีลักษะณะของภาษาที่สามารถอ่านได้ง่าย สะอาดตา และวิธีการเขียนที่เข้าใจง่าย ดังนั้นแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นมาก่อน และที่สำคัญนั้น การเรียนรู้ Python ไม่เพียงแต่จะเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน แต่ยังส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลด้วย

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกเข้าร่วมหลักสูตร

https://images.unsplash.com/photo-1569012871812-f38ee64cd54c?q=80&w=1740&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

เรียนcodingในไทยเริ่มอย่างไร

การเลือกหลักสูตรการเขียนโค้ดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความสามารถของนักเรียนมีความสำคัญอย่างมาก เพราะด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม จะสามารถส่งเสริมและช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากสูงสุด ดังนั้นทางผู้เรียนอาจจะพิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัยด้านล่างนี้ 

  1. ระดับความเชี่ยวชาญ พิจารณาระดับความเชี่ยวชาญของนักเรียนในการเขียนโปรแกรม หากเป็นผู้เรียนที่ยังไม่มีประสบการณ์บื้องต้น ควรเริ่มต้นด้วยหลักสูตรที่เน้นการสอนพื้นฐานอย่างละเอียดและเป็นระเบียบ รวมถึงหลักสูตรที่มีการสอนด้วย Block-Programming เช่นการใช้ Scratch หรือ Python สำหรับผู้เริ่มต้น
  1. วัตถุประสงค์ในการศึกษา การคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของนักเรียนว่าต้องการเรียนเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียน หรือการพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพในอนาคต หรือเพื่อความสนุกสนานและการสร้างสรรค์  เพราะในแต่ละปัจจัยการศึกษา ล้วนมีความแตกต่างทางหลักสูตรอยู่ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับใช้อย่างสูงสุด 
  1. หลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด เลือกหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เข้ากับสถานะปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้
  2. การทดลองและการสร้างสรรค์ หากนักเรียนมีความสนใจในการสร้างโปรเจ็กต์หรือการทดลองต่างๆ ควรเลือกหลักสูตรที่ให้โอกาสในการฝึกทักษะด้วยการสร้างผลงานจริง ด้วยจุดประสงค์สูงสุดในการนำไปใช้ในด้านอื่นๆสำหรับการพัฒนาตนเอง

จากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมานั้น ถือได้ว่ามีความสำคัญ ซึ่งผู้เรียนเองสามารถเลือกรูปแบบของการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรได้จาก ชุมชนออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องที่จัดการเรียน coding ในไทย ไม่ว่าจะในโลกออนไลน์ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากพื้นที่ต่างๆอย่างมีระบบ

ความสำคัญของการฝึกฝนทักษะ coding ในชีวิตประจำวัน

https://images.unsplash.com/photo-1531535701800-03b2bec4fbfd?q=80&w=1974&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

เรียนcodingในไทยดี

การฝึกฝนทักษะการ coding มีผลต่อชีวิตประจำวันทั้งในด้านทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปัจจุบันกระแสการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดการเรียน coding ในไทย ได้มีการกล่าวและพูดคุยถึงประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง และได้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการฝึกฝนการเขียนโปรแกรมไว้หลายๆส่วน โดยสามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

1. เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโค้ดต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหา รวมถึงการลำดับขั้นตอนของโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในการเขียนโค้ด ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตทั่วไป หรือการนำไปทำงานและเรียนหนังสือ

2. เพิ่มความคิดสร้างสรรค์  การเขียนโค้ดเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยใช้ความคิดและอิสระในการสร้าง  การฝึกฝนทักษะการเขียนโค้ดช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน

3. เพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการการเขียนโค้ดเป็นส่วนสำคัญ เพราะด้วยองค์ประกอบของรูปแบบทางการศึกษาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการสื่อสารในทีม

4. เพิ่มความสามารถในการนำเสนอข้อมูล  การฝึกฝนการเขียนโค้ดช่วยเพิ่มความสามารถในการนำเสนอข้อมูล โดยผู้เรียนที่ทำการศึกษาการเขียนโค้ดต้องเรียนรู้วิธีการอธิบายและตระหนักถึงวิธีการสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

5. เพิ่มโอกาสในประกอบการงานอาชีพในหลากหลายวงการ ทักษะการเขียนโค้ดเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างมากในหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด ไปถึงอุตสาหกรรม และการเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ดังนั้นทักษะทางการเขียนโปรแกรมสามารถเพิ่มโอกาสในการหางานและการพัฒนาอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเขียนโค้ดเป็นกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต มันช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลกได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อได้ทำความเข้าใจข้อมูลด้านความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมนั้น จะยิ่งทำให้ตระหนักได้ว่าทักษะการเขียนโค้ด (coding) มีผลต่อชีวิตประจำวันอย่างมากทั้งในด้านการงาน การเรียน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

ดังนั้น หากผู้เรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะจนเกิดความเชี่ยวชาญในหลากหลายภาษาทางคอมพิวเตอร์ จะส่งผลเกิดผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญจะยิ่งเป็นการสร้างบุคลากร ที่สามารถช่วยพัฒนาชุมชนการจัดการเรียน coding ในไทย ได้เป็นอย่างดี

เทรนด์และอนาคตของการเรียนรู้ coding 

https://images.unsplash.com/photo-1531498001693-66235ecacf14?q=80&w=1974&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

เรียนcodingในไทยมีอนาคต

ในปัจจุบันนั้นการ coding ถือเป็นทักษะสำคัญอย่างมาก ดังนั้นจะเห็นได้จากการที่ประเภทของทักษะที่เคยเป็น Hard-skil และตอนนี้ถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็น Soft-skill เพราะทุก ๆ คนนั้นควรมีความเข้าใจในพื้นฐานของความรู้การเขียนโปรแกรม เพราะทุก ๆ อย่างรอบตัวนั้นล้วนประกอบไปด้วยเทคโนโลยี ดังนั้นหากจะใช้งานเทคโนโลยีใด ๆ ก็ตาม ก็ควรที่จะเข้าใจเทคโนโลยีตัวนั้นอย่างน้อยในส่วนของพื้นฐาน  

ซึ่งการเรียน coding ในไทย จะเห็นได้ว่า นักเรียน นักศึกษาได้ให้ความสนใจในการเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ตนเองจะสามารถเขียน หน้าตาโปรแกรม หรือสร้างเว็บไซต์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนมากได้เพื่อการประกอบอาชีพเสริม หรือเพื่อตอบสนองความชอบในการทำงานอดิเรก

นอกจากนี้ยังมีการสร้างชุมชนนักพัฒนาและนักเรียนที่สนใจในด้านการเขียนโปรแกรมอย่างกว้างขวาง เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การแข่งขันทักษะการเขียนโค้ด และการสนับสนุนกันร่วมกันในการพัฒนาโปรเจ็คต์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดความสนใจในการเขียนโปรแกรมทางด้าน การสร้างเกม และการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุปกรณ์

สรุป

https://images.unsplash.com/photo-1531493731235-b5c309dca387?q=80&w=1974&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

สรุปการเรียนcodingในไทย

การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเขียนโปรแกรม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันความเจริญของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับประเทศ หรือการสร้างการประกอบอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียน coding ในไทย นั้นก็กำลังเกิดกระแสการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี

และมีความแพร่หลายจนเกิดเป็นชุมชนสำหรับการพัฒนาตนเองและแบ่งปันความรู้อย่างมากมาย และจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมานั้น หากนักเรียน หรือผู้ที่มีความสนใจ สามารถเริ่มการพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ก็จะเกิดผลดีในอนาคตอย่างมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง