8 ตัวอย่างเทคโนโลยี AI ยอดฮิตในชีวิตประจำวัน ที่คุณอาจยังไม่รู้

8 Examples of AI in Daily Life

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ที่เป็นที่พูดถึงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของการทำงาน และ การใช้ชีวิตประจำวัน วันนี้ทาง Code Genius คัด 10 ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ Ai ที่น่าสนใจมาให้อ่านกัน

ความสำคัญและความน่าสนใจของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Importance of AI

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานและชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งในปัจจุบันก็มีการแทรกซึมเข้ามาในชีวิตเราเรื่อย ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ, โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

พัฒนาการของเด็กประถม กับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ในปี 2024

Child Development

พัฒนาการของเด็กประถมนั้น มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสังคมในปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เป็นเรื่องง่าย รวมถึงการพัฒนาเด็กวัยนี้ก็เป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกัน

Resilience Mindset ล้มแล้วลุกเร็ว ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมี !!!

Resilience

Resilience Mindset คือ ทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตในยุคใหม่ที่ทำให้บุคคลมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Double Diamond Design Process กระบวนการคิด ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ยุคใหม่

Double Diamond Design Process

Double Diamond คือ หนึ่งใน process กระบวนการคิดที่เป็นหนึ่งในจุดสำคัญของการใช้ design thinking และ The Double Diamond Design Process เป็นกระบวนการออกแบบเพชร 2 เม็ด ซึ่งคิดค้นโดย UK Design Council เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมในระดับสากล

วิทยาการคำนวณ (Computing Science) คืออะไร ทำไมถึงน่าสนใจในปัจจุบัน

วิทยาการคำนวณ (Computing Science)

วิทยาการคำนวณ (Computing Science) คือ พื้นฐานความรู้ที่สำคัญในการเติบโตสู่โลกเศรษฐกิจดิจิตอลยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้รู้จักการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ